Gudrun Wiik Larsen

Gudrun Wiik Larsen

Pårørende, sosionom m/videreutd.i psykisk helsearbeid
Stavanger kommune/Stavanger universitetssykehus
Epost: tblarse@online.no
Telefon: 902 15 111

sosionom m/master i sosialfag

Ansatt i TSB oppsøkende team - for ROP-pasienter