Unni Borg

Unni Borg

Fagutvikler
Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus i Bodø kommune
Epost: unni.borg@bodo.kommune.no
Telefon: 46933003

Jobber med utviklingsarbeid og samarbeidsprosjekt på ulike områder.

Alltid mer å lære - gjennom møter med mennesker på vei.

For tida særlig engasjert i prosjekt om arbeid og psykisk helse, trening, musikk, erfaringskonsulent i tjenesten, bruker - og pårørendesamarbeid og planlegging av Verdensdagsarrangement!

Artikler fra Unni Borg på Napha.no:

Samarbeid om temakafé i Bodø