Vibeke Steffensen

Vibeke Steffensen

Psykiatrisk sykepleier
PSTO Døgn 2
Epost: vibekesteff@hotmail.com
Telefon: 004793401835

Vibeke Steffensen er Psykiatrisk sykepleier og jobber i dag ved Psykisk helse og Rus klinikken, Døgnavdeling 2, ved UNN. Har også jobbet mange år i kommunehelsetjenesten.

Har psykologi grunnfag og årsemne fra Master i Sykepleie UiT 

Er medlem av Spor og har sittet i styret i Spor Troms i 4 år.

Artikler fra Vibeke Steffensen på Napha.no:

Tvinges pasientgruppe ut på anbud?