Skrivekurs NAPHA

Skrivekurs med NAPHA og SPoR høsten 2019

NAPHA og SPoR inviterer igjen til et skrivekurs for sykepleiere som vil bidra til debatt og utvikling av godt psykisk helsearbeid i kommunene.
Tid og sted

Statens hus, Trondheim

20. november kl 10:00 - 21. november kl 15:00

 

NAPHA inviterer i samarbeid med Norges sykepleierforbunds faggruppe for psykisk helse og rus (SPoR) til skriveseminar på slutten av året 2019. Kurset er for sykepleiere innen psykisk helse og rus, og egner seg for deg som har lyst til å skrive om praksis og dele dette med andre.

Kurset går over 2 + 1 dager med en to-ukers skriveperiode i mellom. 20.-21. november + 4. desember 2019. Påmeldingsfristen er 1. september. 

Vi vil få frem tekster fra dere som er pådrivere når det gjelder utvikling av tjenestene innen kommunale psykiske helsetjenester, og vi ønsker de gode eksemplene frem i lyset. Kritiske blikk er også viktig.

Hva brenner du for?

Tema kan for eksempel være recoveryorientert praksis, lavterskel/fleksible tjenester, arbeid og psykisk helse, teamarbeid, eller involvering av tjenestemottakere på ulike nivå. Men, viktigst er det at du skriver om tematikk du har på hjertet. Det finnes mange spennende prosjekter og ulike erfaringer det er verdt a? formidle.

Få inspirasjon og teknikk!

På skriveseminaret får du inspirasjon og kommer i gang, samt gode redskaper for a? gjøre skrivingen og skriveprosessen effektiv. Målet med seminaret er a? fa? fram tekster om psykisk helsearbeid til nytte for andre. Vi publiserer på napha.no og/eller i andre relevante medier og kanaler. I tillegg håper vi at skrivingen kan bidra til refleksjon over eget arbeid i fagmiljøet.

NAPHA har holdt en rekke skrivekurs for fagfeltet opp gjennom årene, og kursene resulterer i gode tekster med god distribusjon til mange lesere. De har også bidratt til å bygge opp vår kunnskapsbase om psykisk helsearbeid. 

Sted: Skriveseminaret holdes i NAPHAs lokaler i sentralt i Trondheim.

Tid:     Første samling er 20. og 21.november, andre samling er 4 desember.

Pris:   Utgifter til kurs, veiledning, reise og opphold dekkes av arrangøren.

Arrangør: NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus i og NAPHA. 

Påmeldingsfrist: 1. september 2019

Deltakerne må stille på begge samlingene for gjennomføring av seminaret. Det blir gitt tilbakemelding på tekstene mellom samlingene. Det er plass til 5 personer på? seminaret, ved mange søknader vil det bli prioritert.

Påmelding: Påmelding sendes NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus på epost til nsfspor@gmail.com Ved påmelding: navn, stilling, arbeidssted og en beskrivelse av hva du ønsker a? skrive om.

Spørsmål om kurset rettes samme sted: nsfspor@gmail.com. 

Relevante artikler:

Ingen treff...