Publisert: 11. oktober 2017
I løpet av sensommeren har det blitt opprettet hele tre nye psykologstillinger i Trondheim kommune. COLOURBOX19205057

Trondheim kommune har fått flere psykologer

Trondheim kommune har fått flere psykologer

I løpet av tre år har antallet psykologer på voksensida i Trondheim kommune gått fra null til fem. To av tre nytilsatte har eldrepsykologi som fokusområde.

I løpet av sensommeren har det blitt opprettet hele tre nye psykologstillinger i Trondheim kommune. En av de nytilsatte, Mona Rekkedal-Svensson, startet opp 1. august. Hun skal, foruten å jobbe med Rask psykisk helsehjelp, også jobbe innenfor området vold (og kriminalitet) på voksensida. Hun er under spesialisering i samfunnspsykologi. I tillegg til forsterkningen med Rekkedal-Svensson, er det nettopp ansatt to personer som eldrepsykologer.

- Vi er veldig fornøyde med å ha utvidet såpass mye i løpet av kort tid, og vi er særlig stolt av at vi har opprettet to eldrepsykologstillinger, sier Viviann Sandberg Larsen. Fram til Rekkedal-Svensson startet i stillingen sin var Larsen en av kun to ansatte voksenpsykologer i Trondheim kommune.

Ane Bjøru Fjeldsæter og Mette Müller er de to eldrepsykologene som sørger for et forsterket team. De starter begge 2. januar 2018. Begge skal begge jobbe 75 % på systemnivå. Da skal de blant annet jobbe med forebygging, kvalitetssikring, veiledning av andre helsefagarbeidere, undervisning og kurs og være med i planlegging i kommunen. De siste 25 % av stillingene deres skal de jobbe klinisk.

- Utradisjonelle og spennende

- Ane Bjøru Fjeldsæter har bakgrunn fra Leger uten grenser. Hun har blant annet skrevet en bok om å jobbe med ebola og har, som den yngste noen gang, mottatt Åse Gruda Skards minnepris for sin evne til å formidle. Hun er i gang med spesialisering i samfunnspsykologi. Fjeldsæter har masse kunnskap om systemarbeid så hun blir en kjemperessurs for oss på det feltet, sier Viviann Sandberg Larsen og tilføyer:

- Fjeldsæter skal jobbe tett sammen med Midt-Norges eneste spesialist i eldrepsykologi - Mette Müller. Müller er en kjemperessurs innen eldrepsykologi. Hun er dessuten blind, med de tilleggserfaringene det innebærer. Begge eldrepsykologene er utradisjonelle og spennende psykologer, så dette blir kjempebra!

Alle psykologstillingene på voksensida i Trondheim kommune er organisert i en psykologpool innen psykisk helse og rus og kan benyttes av andre enheter. De to eldrepsykologene vil jobbe mest rettet inn mot sykehjem og helse- og velferdssenter.

Samarbeid med psykologisk institutt

Trondheim kommune har dessuten utviklet et samarbeid med Psykologisk institutt på NTNU. Målet er å få økt kunnskap om eldres psykiske helse, både hos psykologstudenter og gjennom forskning.

- Det ferske samarbeidet med Psykologisk institutt er drevet fram både fra bunnen, av psykologene selv og fra toppen, av kommunaldirektør for Helse- og velferd, Helge Garåsen. Dette er noe vi gleder oss til å komme i gang med. Kommunen har som målsetning om å bli en universitetskommune, noe som innebærer at vi skal drive mer med forskning og faglig utvikling i samarbeid med NTNU, sier Viviann Sandberg Larsen.

Utvider: Viviann Sandberg Larsen går fra å ha én til å få fire psykologkollegaer. – Det er et stort løft at vi nå utvider såpass mye på voksensida i Trondheim kommune, kommenterer hun.

Kommenter:

Mer om

psykologer.i.kommunene psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt eldre.og.psykisk.helse rask.psykisk.helsehjelp sør-trøndelag nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen