Skriv og del

Vi i NAPHA ønsker å oppmuntre fagfolk, brukere og forskere til å dele erfaringer og kunnskap om psykisk helsearbeid.

Skrivekurs, dame, skriver,

Siden 2010 har mer enn 100 personer bidratt og publisert artikler på Napha.no, og vi har tidvis stor pågang av saker både via «Skriv og del» og andre kanaler. Vi gjør etiske, juridiske og kvalitetsmessige vurderinger i hver enkelt sak, og tar alle tekster til gjennomsyn før ev. publisering på Napha.no.

Vi har begrensede ressurser internt og er inne i en ekstra hektisk periode nå i sommermånedene. Vi tar derfor ikke inn nye saker før 1. september 2021.

Men har du en god idé til en sak eller et innlegg? Ta vare på den. Vi ønsker deg nemlig hjertelig velkommen tilbake til «skriv og del» til høsten.