Skriv og del

Vi i NAPHA ønsker å oppmuntre fagfolk, brukere og forskere til å dele erfaringer og kunnskap om psykisk helsearbeid.

Skrivekurs, dame, skriver,

Siden 2010 har mer enn 100 personer bidratt og publisert artikler på Napha.no, og vi har tidvis stor pågang av saker både via «Skriv og del» og andre kanaler. Vi gjør etiske, juridiske og kvalitetsmessige vurderinger i hver enkelt sak, og tar alle tekster til gjennomsyn før ev. publisering på Napha.no.

Send oss en mail når du mener din artikkel er klar til publisering fra din side. E-post: kommunikasjon@napha.no

Funksjonen Skriv artikkel og del kan du bare bruke i desktop-versjonen av napha.no, ikke på mobil ognettbrett.

Vi forbeholder oss retten til å redigere, først og fremst for å gjøre presentasjonen av stoffet lett tilgjengelig for leserne. Vi hjelper deg gjerne frem til publisering. Formålet er at du skal lykkes i å dele nyttig erfaring og kunnskap om psykisk helsearbeid. Vi ønsker å stimulere til dokumentasjon av praksis, faglig diskusjon og spredning av erfaring og kunnskap. Ta kontakt om du har spørsmål.

Du er selv juridisk og etisk ansvarlig for innholdet i dine egne innlegg.

Vi vurderer også om det er aktuelt å løfte det du har skrevet frem som spesielt aktuelt på nettstedet og/eller om vi skal viderepublisere innlegget på Naphas facebookside.