Faghefter fra NAPHA

NAPHA har utgitt en rekke faghefter om tematikk innen psykisk helsearbeid. Her finner du våre temahefter, rapporter og kunnskapssammenstillinger.

BESTILLE HEFTE? Se informasjon nederst i artikkelen. Flere av heftene våre kan bestilles via kontakt@napha.no. Andre er tilgjengelige kun som pdf, og noen også i en versjon som er enkel å bla i på skjermen.

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

 

 

 

 

2012:

 

Bestille heftene?

Flere av NAPHAs hefter er tilgjengelige i trykt versjon. Disse koster 35 kr. pr stk, + porto. Bestill via kontakt@napha.no. Oppgi ønsket antall og faktura- og leveringsadresse.

Heftene som kan bestilles er: God hjelp når det trengs - lavterskeltilbud i kommunene til voksne med lettere psykisk helse- og rusutfordringer, Psykolog i kommunen - en medspiller, 100 råd som fremmer recovery, Recoveryorienterte praksiser - en systematisk kunnskapssammenstilling og Kognitiv miljøterapi.

De andre heftene er kun tilgjengelige som pdf-fil.

 

 

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen