Et sted å bo – med rom for å leve

Et sted å bo – med rom for å leve

Temahefte / Publisert: 02. mars 2021.   Endret: 06. juli 2022

Vi håper det nye temaheftet fra NAPHA vil gi tips og inspirasjon til dere som jobber med boligsosialt arbeid for personer med samtidige psykisk helse- og rusutfordringer.

Nytt hefte - bunke

SE BLADBAR VERSJON AV HEFTET ved å klikke på bildet: Det er utviklet mange gode metoder, modeller og tjenester for boligsosialt arbeid. Temaheftet inneholder interessante eksempler og aktelt fagstoff  fra hele landet. (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/ NAPHA). 

SE BLADBAR VERSJON AV HEFTET ...
Et sted å bo – med rom for å leve, inspirasjon til boligsosialt arbeid

Heftet er sendt ut til alle landets kommuner, brukerorganisasjoner, kompetansemiljøer, utdanningsinstitusjoner og Helsedirektoratet

På napha.no vil vi etter hvert publisere artikler fra heftet enkeltvis.

Mer om

boligsosialt.arbeid bolig temahefter housing.first fact recovery

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen