Om NAPHA

NAPHA er et nasjonalt kompetansesenter, som jobber for å styrke lokale psykisk helse- og rustjenester for voksne. Vi sprer praksiserfaringer fra fagutøvere, brukere og pårørende, samt forskningsbasert kunnskap. NAPHA bidrar også til å utvikle og implementere helsepolitiske satsinger, retningslinjer og veiledere. Helsedirektoratet er vår oppdragsgiver, og vi samarbeider tett med andre kompetansesentre.

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen