NAPHAs strategi 2019-2023

Last ned hele Strategi 2019-2023

Strategien beskriver 

NAPHAs ansvar, roller og oppgaver

NAPHAs faglige ståsted

 

Mål og virkemidler i strategiperioden 

1. Et kompetansesenter i front

2. Kommunenes kompetansesenter

3. Brukerinvolvering i alle ledd

4. God samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten

5. Aktive bidrag i helsepolitiske satsinger

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen