Anne Kristiansen Rønning

Anne Kristiansen Rønning

Kommunikasjonsrådgiver
NAPHA
Epost: anne.ronning@napha.no
Telefon: 951 18 358

Jeg kombinerer 50 % stilling i NAPHA med 50 % engasjement som frilansjournalist. I NAPHA jobber jeg bredt med kommunikasjon. Jeg redigerer og publiserer på nett, skriver aktuelt stoff for napha.no og jobber ut mot presse og samarbeidspartnere 

 

Jeg er med og utvikler publikasjoner som NAPHA gir utgir kommunikasjonsveiledning til faglige rådgivere og jobber med utvikling, i team med andre dyktige NAPHA-rådgivere. 

 

I NAPHA har jeg i flere år vært spesielt tilknyttet prosjektene Housing First, Helsefremming og forebygging, samt region Nord.  

 

Jeg er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo, og har vært kommunefysioterapeut i Folldal, Meråker og Trondheim. Senere tok jeg journalistutdanning ved Høgskulen i Volda, og jobbet med nyheter, reportasjer og kultur i Adresseavisen.  

 

Etter den tid har jeg frilanset bredt for ukepresse og fagpresse, og kombinerer nå NAPHA-jobben med frilansing, aller mest for Allers. 

 

For øvrig er jeg forfatter av bøkene Sterk Kropp (NRK Aktivum 2007) og Finn din kreativitet (Cappelen Damm 2013).

Artikler fra Anne Kristiansen Rønning på Napha.no:

Effektivt behandlingstilbud
Ikke glem pårørende
Kognitiv miljøterapi i vinden
Kunstmuseum – en tilhelingsarena
Lang kø for psykomotorisk fysioterapi
Å regulere trykket kan forebygge sykdom
Bli kjent med HiNT
Åge Aleksandersen om psykisk helse
Action på isen
-Hvem skal smøre nistematen min, når mamma blir borte?
Gir gratis sykler til ungdommen
Familien - ressurs i rusbehandling
- Vi kan forebygge selvmord
Studenter og ansatte – ulike øyne
-Så mange står på venteliste, vi skulle vært flere
-Ungdom for impulsive på nett
-Mange gode historier, svært få dårlige
Når jakten på drømmekroppen gir psykisk lidelse
-Ikke alltid det etablerte som virker best
-Meningsfullt å se at jeg er til hjelp
Trekker paralleller til Martin Luther King
Psykisk helsearbeid på tre språk
Møte mellom HOD og Rio i nord
Stakk av med samhandlingspris
Veien videre for ACT-teamet i Tromsø
Julegaven til pasientene havnet på ITunes
Nytt nettsted for folk flest om kognitiv terapi
Vil synliggjøre norsk, oppsøkende virksomhet for resten av Europa
Psykisk helsetjeneste i Hurum jobber aktivt inn mot media og politikere
Gir 50-årsdagen sin til lokalt jobbprosjekt
-Vet vi at det vi gjør funker?
Dyr som redskap for endring
Ønsker RPH for personer under 18 år
Forebygger langtidssykemeldinger
Samhandling på skjerm i Østerdalen
Med bolig på dagsordenen
Lærer mye hver dag
Det gode stedet midt imellom
På vei hjemover
Helt klare rammer
Å tørre å gi slipp
Kimen til prosjektet
Ser beboerne i nytt lys
Stadig tettere samhandling
Sikkerhetsnett fra A til Å
Fokus på dagtilbud
Bok om sjalusi
Selvfølelse hos barn
Kicket på pauserommet
Løser akuttsituasjonene lokalt
Lærer mye hver dag
Sikkerhetsnett fra A til Å
Verdien av å bo i egen bolig
Museum som tilhelingsarena
En bærekraftig kropp
Musikerne og den psykiske helsa
Åge Aleksandersen om psykisk helse
Samspill i bofellesskap for mennesker med alvorlige psykiske lidelser
Hus skaper folk
Kan korsang kurere psykisk gruff?
Nytt nettsted for folk flest om kognitiv terapi
-Vi må være åpne om at vi sliter psykisk
Rask psykisk helsehjelp i Fjell funker
Når vonde bilder kan føre til noe godt
Et håpets sted i Sør-London
Når pasienten mener han er gannet, og ikke psykisk syk
Gamlefar og alkoholen
Tone Rose arrangerer håpskonsert
-RoP-arbeid kan sammenlignes med musikk
Pensjonist sulten på mer kunnskap
Den mest betydningsfulle jobben
Med folkehelse på netthinna
Golf for den psykiske helsa
Doktorgradsintervjuene som førte en helt ny vei
-Vær så snill og inviter oss!
Få fart på kreativiteten i 2016
Moser til Psykologidagene 2016
Barn blir misbrukt uten at noen vet
Løsninger kommer sjelden kun innenfra
Sammenheng mellom dyr og menneskers helse
-Mulig å gi de som sliter psykisk treningsmotivasjon
-Relasjoner er det aller viktigste
-Det enkle og lettvinte er godt nok
-Mindre vafler og mer fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid
Bipolarforeningen godt i gang i Trøndelag
Fiskebåten som forsvant
Vil gi helsearbeidere mer samisk kulturforståelse
-Det skjer ting på SANKS hele tiden
Får arbeidstrening ved Bygdø Kongsgård
Bruk det grønne element mer i kommunehelsetjenesten
Tilbyr målrettet hjelp til samer som sliter med rus
SANKS er der for pasientene og kommunehelsetjenesten
Rom for kreativitet i Housing First
Eneste psykolog, men ikke alene
Øykommunen med alle psykologene
Stadig i prosess
Gir tilskudd til fysisk aktivitet
Pasienter vil ha mer fysisk aktivitet
Folkehelse blir sentralt for fremtidens elever
-Gjør ikke jobben vår om vi ikke tar tak i det fysiske også
-Søk tilskuddsmidler nå for å komme i gang med FIT
I Naustdal kommer de eldre seg ut og får et smil
Gir rask samtalehjelp til ungdom
Lanserte folkebevegelse for et aldersvennlig samfunn
Teamet som endrer mange eldres liv
Bruken av psykofarmaka stiger drastisk med alder
Sykehjemoverlegen som tar vekk medisiner
Slik kan dere lykkes med nye prosjekter i kommunen
Ny konferanse om natur og psykisk helse
Nytt nasjonalt forum for folkehelsekoordinatorer
Nyttig for storkommunene å møtes
Rask psykisk helsehjelp på nett
-Vi når dem som ikke har oppsøkt hjelp tidligere
Mysteriene på gata
Europeere samles mot hjemløshet
Kurser kommunalt ansatte i å forebygge selvmord
-Problematiske følelser er normal biologi
-Økt innsats for en bærekraftig klode kan gi bedre psykisk helse
Folkehelseuka i Trondheim starter i dag
Seks fylker har fått folkehelsemidler
Forsker på kommunale, psykiske helsetilbud til eldre
Vil få frem mer kunnskap om sosial angst
-Utopia kan være en rettesnor for oss i dag
-Slik kan vi gjøre forskjellene mellom folk i Norge mindre
Ønsker alle velkommen til temadag om musikk og psykisk helse
Når barn og unge sliter, og det er vanskelig å hjelpe
Vil etablere Housing First læringsnettverk i nord
Brukere aktuelle med kokebok
Namsos kommune har fått musikkterapeut
Familiemøtet løser opp knuter
Tilhørighet, en av grunnene til at musikkterapi funker
29 millioner til folkehelsearbeid
-Fysisk aktivitet reduserer psykiske plager, likevel ordinerer en rekke behandlere det ikke
Tilhørighet og samspill er tema på Mental Helses jubileumskonferanse
-Har oppnådd mye, men det er stadig masse å ta tak i
Nye fylker får tilskudd til folkehelsetiltak i kommunene
Norske Housing First-team får coaching av internasjonal guru
-Kanskje kan deltakerne se på jobben sin med litt andre øyne
Nytt fagutviklingsprosjekt: Yoga hjelper i avrusning
Bli med i Housing First-nettverket på Facebook
-Slik kan hjemløshet forebygges
-Fantastisk at den tredje internasjonale Housing First-konferansen endelig er i gang
NAPHA fortalte om Housing First-arbeid på internasjonal konferanse
Fra dørstokkmil til Trondheim maraton
Første globale handlingsplan for økt fysisk aktivitet er lansert
30 millioner til folkehelse i nord
Nye anbefalinger for å måle livskvalitet
NAPHA søker ny faglig rådgiver
NAPHA feirer 10 år
82 millioner til folkehelsearbeid
Fem tips til dere som jobber med folkehelse i kommunene
-Sparer penger når vi forebygger
Treffes for å snakke om å jobbe systemisk rundt brukerne
Reduserte trafikkdødsfall blant unge gjennom nettverksmøte
Psykologer fra hele landet møttes i Oslo for å snakke om folkehelse
-Tre store utfordringer for Housing First i årene som kommer
Konkrete tips om hvordan du kan jobbe med nettverk
– Vanlig at uro og tunge tanker følger i kjølvannet av fysisk sykdom
Rana er FIT-hovedstaden i nord
Gautes vei mot å bli en god hjelper
-Det er sabla spennende å utvikle
Påmelding åpen til NAPHAs jubileumsseminar i 2019
-For få erfaringskonsulenter med pårørendeerfaring
Marianne Meløy kåserer om psykisk helse på NAPHAs jubileumsseminar
Gir Rask psykisk helsehjelp-brukere tilbud om selvhjelpsgrupper
NAPHA-rådgiver har skrevet artikkel i European Journal of Homelessness
-Restauranter serverer fisk for en hundrings som folkehelsetiltak
-Det fins verktøy for hvordan man kan samskape i en kommune
-Sosial isolasjon er et gjennomgående tema for mange Housing First-brukere
Sortlandsmodellen for å unngå vold og seksuelle overgrep er nå tilgjengelig på nett
Nytt nettsted viser hva kommunene gjør i Program for folkehelsearbeid
Erfaringskonsulent mot ukjent mål
-Jeg var en knakende morsom sputnik i rusmiljøet i Bergen
Biongs tips til den som skal ansette psykisk helsearbeidere
-Folkehelse er populær politikk!
-I FACT Lofoten satser vi på FIT
Klare råd om pakkeforløp fra Mathilde, Danielle og Lars Herman
Vågan i Lofoten: Vil bevare engasjement og fremtidstro på de små stedene
Laget kulturell møteplass for alle i Vestvågøy ved hjelp av innbyggerne
-Nærmiljøprosjektet har bidratt til bedre dialog med innbyggerne
-Recovery endrer hjernen, er alternativ til medisin
-Vær ærlig, åpen og stolt, du med en psykisk lidelse
Psykisk helse er tema på årets folkehelsekonferanse
Flinke psykisk helse- og rusansatte kan glemme det viktigste
Når fastlegen blir i stuss
-Kunst og kultur reduserer sosial ulikhet og bedrer folks helse
Skaper yogainstruktører av mennesker som har falt utenfor
Lær mer om systematisk folkehelsearbeid
-Tenk på genetikken, når du hjelper folk som sliter
NAPHA er bidragsyter i ny rapport om Housing First i Europa
-Nettverk er viktig for å komme i gang med FACT
Schytte skaper filmer om Housing First
Fastlegers tilfredshet med DPS-tilbud går ned
-Den nye folkehelsemeldingen kan endre måten en driver psykisk helsearbeid på
- Folk som deltar lite i samfunnet må lyttes mer til
Ønsker innspill til ny stortingsmelding om boligsosial politikk
Bra for hodet å gå ut på tur
-Ikke lett å få alle til å forstå smittefaren og forholde seg til restriksjonene
I Ålesund tar man grep på tvers av tilhørighet i koronakrisen
Bruk av digitalt verktøy for å snakke med barn har eksplodert
Messe for håp streames på Kirkens Facebook-kanal onsdag 1. april
Lær raskt om smittevern på nett
Chattetjeneste for rusarbeidere i koronatiden
Søker bidragsytere til digitalt nyhetsbrev for verdens psykisk helsearbeidere
Slik kan du møte vold og overgrep
Psykolog Peder Kjøs aktuell med ny bok om ensomhet
Endelig begynner fotballtreningene igjen!
Musikk og kreativ aktivitet kan hjelpe oss til å håndtere koronakrisen
Spennende webinar med fokus på implementering av musikkterapi
Ikke alle bostedsløse ønsker seg et A4-liv
Vær bevisst på resiliens, når du jobber med å styrke andre
Nytt studium i naturbasert terapeutisk arbeid
Pårørende bør involveres mer, viser ny rapport
Ny handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029 er lansert
Se den nye folkehelseprofilen for din kommune/ ditt fylke/ din bydel
-Målet er nulltoleranse for mobbing her på stedet
Annbjørg og Linda bidrar for å forebygge ensomhet, psykiske plager og mobbing
Nullvisjon for bostedsløse i ny, nasjonal strategi
Et sted å bo – med rom for å leve
Lær om å skape musikk-kafé og helsekor på webinar
Slik slo man ned smitten i rusmiljøet i Kristiansand kommune
Kriseteamet i Stavanger, Sola og Randaberg tar aldri fri
Ta grep for å nå ledere og beslutningstakere
Brukerplankommuner i nord lærer av hverandre
Anniken møter pasienter og samarbeidspartnere utendørs
Fastleger og psykisk helsetjeneste spiller hverandre gode i Storfjord
-Vi må se på de vi hjelper som medborgere, ikke brukere
Ti tips om hvordan småhus kan fungere godt for ROP-brukere
Verdenskonferanse i utendørsterapi på Agder utsatt til 2022  
NAPHA på internasjonal Housing First-konferanse: - Nettverksarbeid er gull
12 bærekraftmål for studenter er lansert
Klima og bærekraftig folkehelsearbeid er tema for årets folkehelsekonferanse
Samler aktiviteter i fem kommuner på felles nettsted
Bra for hodet å gjøre Hodebra
Frivillige hender forebygger psykiske plager og har stor verdi for kommunene
Minimal oppgang i antall årsverk i psykisk helsearbeid i 2021, samtidig omdisponeres ansatte til smittevern
Sjekk ut NAPHAS nye temaside om kommunale kunnskapskilder
Ildsjel innen utendørsterapi er nominert til årets villmarking
NAPHA jobber med håndbok om Rask psykisk helsehjelp 
Tre gode råd til ansatte i boligsosialt arbeid fra Trondheims varaordfører
Fagfeltet innenfor utendørsterapi strømmer til Norge
Herdis fortel om si erfaring med Rask psykisk helsehjelp i ny film
RPH feirer 10-årsjubileum på nettverkssamling
Ny håndbok for RPH er lansert
Behandlere i Rask psykisk helsehjelp må tørre å snakke om seksualitet
Jæren Recovery College oppsummerer fire års drift i ny rapport
Ny film setter søkelys på tause voldsofre
Ny studie gjør viktige funn om meningsfull aktivitet, medborgerskap og livskvalitet
Bli med og sjekk status for Housing First etter ti år i Norge
Vil finne ut hvordan pasienter i poliklinisk behandling opplever helsehjelpen
Når psykisk lidelse overskygger livskritisk, fysisk sykdom
Frivillighet Norge lanserer ny veileder for frivillig arbeid
– Musikk og joik får tak i det innerste i oss
Tilbyr unge som sliter praksis i kommunal bruktbutikk
Håper flere småkommuner vil prøve Housing First
Bruker naturen mye mer nå enn før
Lederen og erfaringskonsulenten
Lillehammer kommune begynner med Housing First for å hjelpe bostedsløse
Først ut med pakkeforløp i Nordland
Erfaringskonsulentpraktikant i egen kommune  
-Tok tid før vi våget å kalle prosjektet «Housing First»
– Kan være gull å henvise brukere til eksterne tilbud som MAS
– Med Helsehuset har vi samlet forebygging og psykisk helse og rus på en måte som er unik i Norge  
Tre terapeuter i tre RPH-team snakker om gleder og utfordringer
– Å drive med håndverk sammen med andre, er så utrolig mye bedre enn å sitte hjemme på Netflix
Møt Eva Bjelland, fysioterapeut og psykisk helsearbeider i Namsos kommune
Geirs sju grep for å takle tilværelsen som eneste psykisk helsearbeider i en liten kommune
Psykisk helsearbeid i omskiftelige tider i Namsos
Bedriftssykepleier Eva på Hydro Sunndal sluser ansatte over til Rask psykisk helsehjelp
RPH i Sunndal jobber strategisk mot bedrifter og andre for å gjøre seg synlige 
FACT tar sats i Finnmark
Ungdomsrådet i Sortland imponerer alle
Psykisk helsetjeneste i Hurum jobber aktivt inn mot media og politikere
Hanne var bruker, hjelper nå andre
Ny recoveryskole i Nesodden kommune  
Sandnes kommune arrangerer kurs i selvhevdelse for kvinner med minoritetsbakgrunn
Heidi tar fatt som erfaringskonsulent med pårørendeerfaring i Hemsedal
Erfaringsskolen i Oslo utdanner 16 erfaringskonsulenter i året, for å gjøre tjenestene bedre
Psykisk helsearbeid på tre språk
Morgenbad i havet – godt for kroppen og sjela
Møt Elisabeth, landets eneste kommunalt, faste ansatte legevaktpsykolog
Villa Walle i Bærum kommune gir personer som står utenfor arbeidslivet fellesskap og utvikling
– På vårt bo- og lavterskelsenter handler det ikke om brukerne og de ansatte. Men om oss.
Å samle data er en del av hverdagen vår, sier IAPT-teamet i Islington, London
Gir rask hjelp mot angst og depresjon
Hjem Først-prosjektet i Elverum funker
Musikkterapi gjør en forskjell, viser ny rapport
Miljøvaktmester Joakim Ingvaldsen er nyansatt i psykisk helse-teamet i Averøy kommune
På vei inn i arbeidslivet etter å ha gått Erfaringskolen
Fant faglig ensomhet og tunge løft
Stjørdal kommune lærer av Røros kommune på fjellet
Alle tiders nabokjerring
På hjul for Brukerplan i 78 kommuner
Steinvor fra Sandnes kommune har begynt å tenke radikalt
Forvandlingen i Skytterdalen
Nittedal inviterer pårørende inn
Nytt folkehelseprosjekt: «Flere Farger Toten»
Nyttig om digitale apper på psykisk helse-feltet
Anbefaler flere å delta i nettverk innen psykisk helse og rus
Driverne av Dagfolkehøgskolen i Oslo håper andre tar over roret
Høl i CV-en i Bærum fører mennesker ut i aktivitet
Hanne og Alan har vunnet hospitering hos NAPHA i Trondheim
Ny utdanning tuftet på FACT
Fokus på psykisk helse og rus i Finnmark
Åtte tips om hvordan den psykiske helsetjenesten kan nå ut til folk
NAPHAS adventskalender på Instagram er i gang, bli med!
Nærblikk på NAV
Psykisk helsearbeid for i morgen
Forebygger selvmord, gir folk verdighet og stødig grunn
Nytt FACT-team på gang i Nordland
Medvandrerne holder på å vokse seg ut av hammen
RØROS: – Det er kjekt å ha funnet ut hva brukerne våre vil ha. Da kan vi jobbe mer målrettet
Averøy kommune satser på forebyggende arbeid, og erfaringskonsulenten er sentral
Jobbet konkret mot politikere og ledere for å få til fast drift av Housing First
På sporet av et normalt liv
Sommersus i kolonihagen til Recoverysenteret i bydel Nordre Aker i Oslo
-Vi fikk flere deltakere enn vi egentlig hadde plass til
Makalaus i Gol, en kafé for turister, bygdefolk og brukere
-Har fått klare råd om hvordan vi kan lykkes i folkehelsearbeidet
Betty inspirator
-Har stor nytte av BrukerPlan
– Bør kommunene ta over DPS-ene? Spør IS 24/8- forfatter Solveig Ose
Sju tips til deg som vil begynne med utendørsterapi
Gir introduksjon til utendørsterapi på webinar
Oppdager foreldre som sliter psykisk
– Det er svært givende å samarbeide med kommuner og enheter i sykehus for å skape et godt recovery-arbeid
Leif har grunnlagt organisasjon mot mobbing og utenforskap
Fem gode råd for helsepersonell som møter samiske pasienter
Julie Høvik (22) fra Heim kommune er med på å forandre de psykiske helsetjenestene
Friluftslivets effekt på psykisk helse er sentralt tema på Camp Villmark
Å evaluere psykiske helsetjenester er fremtiden, sier David Clark, som står bak IAPT, Englands versjon av RPH
Oppretter recovery-verksteder
England viser vei for Norge i Rask psykisk helsehjelp
Er du vår nye kollega i NAPHA?
– Temaet på årets NAPHA konferanse, likeverdige tjenester, er noe av det viktigste vi kan sette fingeren på akkurat nå!
Diagnonsense – ny og gripende dokumentarfilm om å være i diagnosesystemet
Fylkesmannen: - Små kommuner kan få til masse innen psykisk helse- og rusarbeid!
– Vi må være våkne på hva det kan gjøre med en ungdom å få en diagnose
NAPHA-konferansen 2024 ble sendt direkte i dag
– Naturen kan være viktig medspiller i fremtidens psykiske helsearbeid
Asker kommunes tips for hvordan en kan jobbe godt med brukerplan
Ny og forbedret versjon av Brukerplan er klar for kommunene  
– Det er ingen tvil, friluftsliv fremmer god psykisk helse, sier professor Steinar Krokstad  
Grong kommune er storebror i et interkommunalt samarbeid innen psykisk helse og rus
-Å sparre med kolleger i nabokommuner styrker meg som psykisk helsearbeider  
-Lurt å støtte seg på nabokommunene i det psykiske helsearbeidet
Små kommuner drar nytte av nettverksarbeid innen psykisk helse og rus i Møre og Romsdal
Kommuner i Østerdalen møttes i Tolga for opplæring i Brukerplan  
– Vi håper GO2 vil gi et trygt nabolag for alle som bor her
Statsforvaltere, kompetansemiljøer og bruker- og pårørendeorganisasjoner møtes på regionale fagdager
Trondheim kommune droppet gamle rutiner, investerte penger i ungdommer og lavinntektsfamilier
Åtte små trønderkommuner samarbeider om brukerpanel
Kommunene i Hallingdal samarbeider systematisk om psykiske helsetjenester
Hamarøys tips til andre som vil jobbe interkommunalt
Veiviseren.no er fin ressurs for deg som hjelper vanskeligstilte på boligmarkedet
Forsterket oppfølgingstjeneste i Asker kommune forebygger innleggelser
Bli med og lær om utendørsterapi innunder høye fjell i august
– Forsterket oppfølgingstjeneste (FOT) i Asker kommune stiller opp, når jeg trenger dem
– Kommune- og spesialisthelsetjeneste kan gjøre mer for pårørende enn de gjør i dag