England viser vei for Norge i Rask psykisk helsehjelp

England viser vei for Norge i Rask psykisk helsehjelp

Nyhet / Publisert: 22. september 2022.   Endret: 06. februar 2024

Rutinemessig innsamling av resultatdata i IAPT, den engelske versjonen av RPH, bidrar til å gi brukerne stadig bedre tilbud. -Det er aktuelt for Norge å gå i samme spor, sier Anette Jørve Ingjer, seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

anetteogrobert

AKTUELT: -En slik investering i Norge vil trolig betale seg tilbake i fremtiden, sier Robert Smith, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI). T.v.: Anette Jørve Ingjer, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: -En slik investering...
IAPT (Improving Access to Psychological Therapies) / Rask Psykisk helsehjelp (RPH)
  • Helsedirektoratet startet i 2013 pilotprosjektet Rask psykisk helsehjelp for å prøve ut en norsk versjon av det engelske behandlingsmetodikken IAPT (Improving Access to Psychological Therapies).
  • 12 norske kommuner deltok i prosjektet fra 2013. Fem nye kommuner kom med fra 2014.
  • Det eksisterer 72 RPH-team i Norge i dag, og flere er på vei. De største kommunene var først ut, men små kommuner kommer nå etter, og man ser flere interkommunale samarbeid.
  • England har fortsatt med å videreutvikle hjelpetilbudet gjennom bruk av rutinemessig innhenting av resultatdata.
  • Folkehelseinstituttet (FHI) har forsket på den norske versjonen av IAPT og vist at behandlingen er effektiv. NAPHA bistår med rådgivning til kommunene i implementeringen av RPH, gir digitale og fysiske arenaer der teamene kan samhandle og lære av hverandre, og utvikler nå en håndbok for tjenesten. Helsedirektoratet er ansvarlig for RPH i Norge og utreder nå et mulig datainnsamlingssystem for RPH her i landet.

 

Mer om

organisering.av.tjenester nyhet god.hjelp.i.et.brukerperspektiv forskning kommuneøkonomi verktøy lavterskeltilbud folkehelse rask.psykisk.helsehjelp england

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen