29 millioner til folkehelsearbeid

29 millioner til folkehelsearbeid

Nyhet / Publisert: 25. januar 2018.   Endret: 05. februar 2018

Ennå er det noen uker til årets frist for å søke om midler til lokale folkehelseprosjekter går ut. –Vi skal plukke ut mellom tre og fem nye fylker, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Hildegunn Brattvåg.

10802796 folkehelse

AKTUELT: Hovedmålet til Program for folkehelsearbeid i kommunene er å styrke og å bidra til jevnere fordeling av helse og livskvalitet i befolkningen. (Ill.foto: www.colourbox.com)

AKTUELT: Hovedmålet til...
Fakta om folkehelseprogrammet
  • Helsedirektoratet inviterer alle landets fylkeskommuner til å søke om midler til utvikling av lokale tiltak for å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet.
  • Fylkeskommunene kan søke om å bli programfylke. De gis da det overordnede ansvaret for å samordne programarbeidet regionalt, og vil være ansvarlige for å tildele midler til tiltak i kommunene.
  • Fylkeskommunene må inngå samarbeid med kommuner, forsknings- og kompetansemiljøer og andre relevante aktører gjennom programarbeidet.
  • Helsedirektoratet har i samarbeid med KS og Folkehelseinstituttet nasjonalt ansvar for gjennomføringen og evaluering av folkehelseprogrammet.

Les mer

Mer om

folkehelse nyheter helsefremming.og.forebygging barn.og.unge kompetanseutvikling forskning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen