-Søk tilskuddsmidler nå for å komme i gang med FIT

-Søk tilskuddsmidler nå for å komme i gang med FIT

Nyheter / Publisert: 16. februar 2017.   Endret: 04. april 2018

-Det kan være aktuelt å gi kommuner som søker om kompetanse og innovasjonstilskudd støtte til å begynne med FIT.

10510939 pengeregn

AKTUELT: -Innovasjonstilskuddet omfatter prosjekter til nye tiltak og metoder, blant annet forebygging, tidlig innsats og egenmestring, samt andre nyskapende løsninger av betydning for brukere av helse- og omsorgstjenesten. (Ill.foto: www.colourbox)

AKTUELT: -Innovasjonstilskudd...
FIT (Feedback Informed Treatment)
  • En arbeidsform der skalaene ORS (Outcome Rating Scale) og SRS (Session Rating Scale) brukes for å få systematiske tilbakemeldinger fra brukerne. Skalaene har sin opprinnelse fra PCOMS (Partners for Change Outcome Management System) og er utviklet av Barry Duncan og Scott Miller. Arbeidsformen anbefales til bruk i rus- og psykisk helsetjenestene i kommunene.
  • FIT anbefales nå både i spesialisthelsetjenestene, i NAV, barnevernet og primærhelsetjenestene.
  • Slik bruker du FIT: FIT-skalaen ORS (Outcome Rating Scale) gir et bilde av lidelsestrykk og hvordan brukeren har det. SRS (Session Rating Scale) handler om relasjonen mellom bruker og behandler. Begge deler er skjemaverktøy som fylles ut, det første tidlig og det andre mot slutten av samtalen. Resultatene brukes som et samtaleemne for behandler og bruker, og danner grunnlag for det videre tiltak- og behandlingsforløpet.
  • Bakgrunn: ORS og SRS ble utviklet av Scott Miller og Barry Duncan i samarbeid med flere kollegaer ved Institute for the Study of Therapeutic Change i USA på 2000-tallet. I årene etterpå har FIT blitt forsket på og implementert mange steder i verden.
  • Mange tar i dag i bruk FIT Outcomes, som er nettbasert, kan brukes på IPad og inkluderer de opprinnelige skalaene. 

 KILDE: NAPHAS temaside om FIT

Mer om

fit nyheter kompetanseutvikling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen