Slutt å springe 100-meteren uten å ta tida!

Slutt å springe 100-meteren uten å ta tida!

Feedback-informerte tjenester / Publisert: 17. september 2016.   Endret: 04. april 2018

- Vi må tørre å spørre brukerne om hvordan hjelpen vi gir er nyttig - og så må vi ta svarene til følge. Det sier psykologspesialist Birgit Valla når hun underviser om Feedback-informerte tjenester(FIT).

FIT - spør brukerne for å finne ut om retningen er riktig

PÅ RIKTIG VEI? Å innføre FIT innebærer at du systematisk ber bruker om tilbakemelding på om hjelpen virker. Det gjør at kursen kan endres underveis og effekten økes. Du spør brukeren om hva han trenger, og om hjelpa virker - og justerer tjenestene etter det.

PÅ RIKTIG VEI? Å ...
UNDERVISER: -FIT er et godt verktøy for å be pasienten om hjelp til å forstå hvordan han eller hun har det. De vet godt hvordan de har det, det er vi som ikke forstår, sier Birgit Valla (psykologspesialist og leder av Stangehjelpa. Hun underviser i FIT.
FIT

Feedback-Informed Treatment (FIT) et verktøy som legger til rette for systematisk tilbakemelding fra bruker til behandler. Den som mottar behandling rapporterer inn sin vurdering av hva som er virksomt i behandlingen og hva som er viktig i relasjonen med behandler, og det benyttes skåringsverktøy.

Mer om

kor ledelse brukermedvirkning kompetanseutvikling fit verktøy feedback-informerte.tjenester

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen