Gretha Helen Evensen

Gretha Helen Evensen

Faglig rådgiver
NAPHA
Epost: gretha.evensen@napha.no
Telefon: 92286343

 

Jeg har arbeidserfaring som psykiatrisk sykepleier fra akuttpsykiatri og DPS, og har jobbet mest med personer med omfattende rus- og psykisk helseproblemer og deres familier. Interesse for brukermedvirkning, nettverk, fagutvikling og litt forskning, inkludert en mastergrad i helsevitenskap hvor jeg skrev oppgave om familiearbeid, førte meg til NAPHA i 2011.

I jobben som faglig rådgiver i NAPHA ønsker jeg å bidra til at føringene fra helsemyndighetene oppleves nyttige og relevante, og at ressursmiljøene på brukerfeltet blir sett på som sentrale samarbeidsparter for tjenestene. Samhandling, ACT, FACT og pakkeforløp er noe av det jeg jobber med på NAPHA. Jeg koordinerer NAPHAs samarbeid med tjenester og kompetanse- og brukermiljøer i Nord-Norge. Lik tilgang for ansatte i kommunale psykisk helse- og rustjenester til å oppdatere kompetansen sin, uavhengig av hvor i landet de jobber, er noe jeg brenner for.

 

Artikler fra Gretha Helen Evensen på Napha.no:

-Viktig å se håp og at mange lykkes
Må ønske pårørende inn som ressurs
Million-gave motiverer til pårørendearbeid
-Pårørende lever i konstant beredskap
Etablering og drift av et Lærings- og Mestringssenter i DPS
Livsløpsdiagram - verktøy for utredning og behandling
Psykiatrisk sykepleiers faglige bidrag i tverrfaglig arbeid.
Terapeutens selvinnsikt viktig
Tillit som forutsetning for hjelp
Salutogene samtalegrupper - et tilbud i kommunene
Ny lærings- og mestringsbok
Nettverk for pårørendeforskere
Psykoedukasjon i familiegrupper gir effekt og anbefales
Kollega med brukererfaring - en ressurs for psykisk helsearbeideren
Samtale om og med barna
Forskrift om journalføring
Pårørende - en viktig samarbeidspart
Lokalbasert psykisk helsearbeid og hjemmebehandling
Psykisk helse Nord-Trøndelag - statusrapport
Brukermedvirkning- viktig når man skal samhandle
Å lære av andres prosjekter
Kognitiv miljøterapi i kommunal bolig
Dugnad for kognitiv miljøterapi i Drammen
Fleksibel samhandling i Bærum
For lite sex, drugs og rock’n roll i behandlingsplanene?
Hvordan implementere ny kunnskap i psykisk helsetjeneste
FACT-Gamle Oslo lager modell for samarbeid med pårørende
Fra politikk til praktisk pårørendearbeid
Det var en gang en PHRINS
Klappjakten på symptomer ødelegger pasientens historie
-Psykisk helsearbeidere må klage om hjelpen ikke holder mål
-Recovery skal ligge til grunn for all hjelp i Tromsø
C-Flex i Bærum utvikler praksis
Fylkesmannen i Hedmark arrangerer søknadsverksted
Pårørende – en ressurs som må høres
Klar for FIT i din kommune?
Slutt å springe 100-meteren uten å ta tida!
Dugnad for mer brukerstyrte tjenester
En erfaringskonsulents inntreden i en kommune
Nytt medisinfritt tilbud i nord
Hjelper man annerledes nå enn før?
Grunnopplæring i feedback-informerte tjenester
Aarres råd til tjenester som ønsker å endre seg
Vant ytringsfrihetsprisen på Skuddårsseminaret
-Ingen forbedring på 100 år
-Også terapeuter må trene for å bli bedre
Erfaringer fra FIT (KOR)-implementering i Kristiansand
10 psykisk helse- og rustilskudd å søke om
Populært med musikkterapi i FACT-team
Oppskrift på godt FIT-nettverksmøte
Erfaringskonsulenter trenger veiledning for å bli gode hjelpere
Samhandlingen styrket i Nord-Gudbrandsdalen under Covid-19-krisen
Følger brukernes situasjon gjennom digital samhandling
Vær på ballen, selv om du ikke har hovedansvar for brukeren
Sømløst samarbeid om psykisk helse i Vefsn
På vei ut av sikkerhetspsykiatrien
Eneste psykiater, men ikke alene
– Alle i FACT-teamet hjelper meg på sin måte
Fotballtreninga – sosial arena og inspirasjon for endring 
I FACT lærer en å temme bølgene
Lokale tjenester er en ressurs for å forebygge tvang
Fire suksessfaktorer ved FACT
Søk tilskudd for å opprette ACT- og FACT-team
– Vi må lete etter løsninger, for de finnes 
Å fysisk møte hverandre utgjør en forskjell for samhandlinga
Sarpsborg kommune prioriterer pårørende
Fikk fart på kommunens arbeid for og med pårørende
Det å få et ansikt på folk gjør det lettere å ta kontakt, på tvers av tjenester og tilbud
– FACT-samarbeidet er et gode for de kommunale tjenestene
Veien tilbake fra livets skyggeside
Faglig påfyll og støtte ønskes velkommen på tvers av tjenestenivå og sektorer på Helgeland
Jobber som drømme-etterforskere
– Samhandling mellom tjenestenivåene avhenger særlig av to ting: kultur for åpenhet og systematikk i samarbeidet
Arbeid, ansvar og samvær er terapi på Jegersberg Gård
Erfaringskonsulenten - en veiviser og brobygger
I dag er det offisiell åpning av Sortlandshjelpa
Solsiden senter - brukerstyrt fra A til Å
Vil tette mellomrommene
Sandefjord LMS- et kommunalt lærings- og mestringssenter
Bok om pårørende
– Helsepersonell må anmelde personer som truer eller utøver vold, uavhengig av personens helsetilstand
Samarbeider med FACT-team: – Innbyggerne i vår kommune får nå et mye bedre tilbud
– Gjør hva du kan for at personen det gjelder skal oppleve å bli hørt og forstått
Å etablere FACT-team gjennom Helsefellesskapet sikrer solid forankring og lik informasjon i Telemark