– Vi håper GO2 vil gi et trygt nabolag for alle som bor her

– Vi håper GO2 vil gi et trygt nabolag for alle som bor her

Praksiseksempel / Publisert: 18. april 2024.   Endret: 21. april 2024

I fire blokker i en bydel i Trondheim bor flere personer med psykisk helse, rus- og voldsproblematikk. Et nytt prosjekt ønsker å skape trygghet og tilhørighet i nabolaget.

GO2

AKTUELT: Camilla Winterbottom fra Dagsverket og Mariell Høgås, prosjektleder i GO2, holdt innlegg på samling i storkommunenettverket (STORK) i Trondheim i dag. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: Camilla Winterbottom...
GO2
  • En mini-områdesatsning på Byåsen i Trondheim kommune.
  • I kommunale bygårder med opphopning av rus og psykisk uhelse, føler beboerne seg utrygge og tør ikke sove om natta.
  • I O2 vil vi støtte innbyggernes recoveryprosesser og ta området tilbake.

KILDE: Trondheim kommune

Dagsverket
  • Et lavterskel arbeidstilbud for personer som har eller har hatt rusproblemer.
  • Gir tilbud om arbeid der arbeidsavtalen gjelder for én dag av gangen.
  • Det er ingen krav om henvisning fra andre instanser. Den enkelte bestemmer selv hvilken dag og hvor mange dager han/hun vil jobbe.
  • Dagsverket er raus og inkluderende overfor nye brukere som ønsker å prøve en arbeidsdag.
  • Har plass til 30 deltakere hver dag. Om det dukker opp flere, velges dagens deltakere ut ved loddtrekning.

KILDE: Stavne.no

Mer om

bolig boligsosialt.arbeid rusproblem.og.psykisk.lidelse aktivitet.og.fritid inkludering arbeid.og.psykisk.helse trondheim praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen