Lærer mye hver dag

Lærer mye hver dag

Publisert: 21. august 2013.   Endret: 28. august 2015

Legevaktsjef Grethe Fosse betegner samarbeidet med DPS som typisk mester-svenn-læring. Det skjer en naturlig kompetanseoverføring i alle situasjoner.

Lege og psykolog Nordhordland

SAMARBEIDER: Legevaktsjef Grethe Fosse og psykologspesialist Øystein Styve. (Foto: Anne Kristiansen Rønning)

SAMARBEIDER: Legevaktsjef Gre...
Ambulant akuttfunksjon i Hordaland - tidlig intervensjon ved alvorlig psykisk sykdom

Et samarbeid mellom interkommunal legevakt i Nordhordland og Bjørgvin DPS

Mål:

  • Å øke kvaliteten på psykiatriske akuttvurderinger.
  • Å øke grad av rett tiltak på rett nivå til rett tid.
  • Å øke kontinuiteten i behandlingstilbudet, ved at DPS tar større ansvar.
  • Å bruke DPS som alternativ til akutte innleggelser ved Psykisk helsevern, om mulig.
  • Å sikre at DPS i større grad er førstekontakt i spesialisthelsetjenesten – reell 2.linje, og at sykehusavdelingene fungerer som 3.linjetjeneste.

Geografi:

  • Region Nordhordland: Består av de sju kommunene Lindås, Meland, Radøy, Masfjorden, Austrheim og Fedje. De spenner over et stort geografisk område og har varierende størrelse. Den minste har 350 innbyggere, den største 15 000 innbyggere.
  • Bjørgvin DPS, Avdeling Nordhordland: Er en del av Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen. Holder til i Knarvik (allmennpsykiatrisk poliklinikk, gruppebehandling og ambulant team) og på Manger (døgnbehandling.)

Prosjektperiode: 2009–2014.

Inspirasjonshefte om samhandling

Denne reportasjen finner du også i heftet Ni suksesshistorier - samhandling om psykisk helse (2012).

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

I BEREDSKAP: Sykepleierne på legevaktsentralen vurderer hver enkelt telefon nøye. (Foto: Anne Kristiansen Rønning)

Mer om

samhandling øvrige.artikler psykologer.i.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen