Pårørende bør involveres mer, viser ny rapport

Pårørende bør involveres mer, viser ny rapport

Pårørende / Publisert: 16. juni 2020.   Endret: 17. juni 2020

Brukerne av rustilbud i kommunene sier at relasjoner til hjelperne er preget av tillit, forståelse og respekt. Men man etterlyser mer involvering av og støtte til pårørende.

hettegenser 42928904

AKTUELT: -Omsorgsarbeid kan gi større nærhet til den som mottar omsorgen. Det kan gi mestringsfølelse og opplevelse av mening, sier Gaute Strand, faglig rådgiver i NAPHA. (Ill.foto: colourbox.com)

AKTUELT: -Omsorgsarbeid kan g...
Aktuelt
  • Korus Midt har på oppdrag for Helsedirektoratet gjennomført den andre av totalt tre kartlegginger av brukertilfredshet som et ledd i evalueringen av opptrappingsplanen for rusfeltet.
  • Høsten 2019 svarte 1336 brukere i 45 kommuner på spørsmål om deres rusproblemer og erfaring med tjenestetilbudet i kommunen.
  • Første kartlegging ble gjennomført i 2017. Der var det svar fra 491 brukere i 20 utvalgte kommuner. Den siste vil bli gjennomført i 2021.
  • Målgruppen for undersøkelsen er personer i alderen 18 år eller eldre som har en nåværende eller tidligere rusproblematikk knyttet til alkohol, medikamenter og/eller andre rusmidler, og er mottakere av en eller flere kommunale tjenester. Dette er tilsvarende inklusjonskriterier som i 2017.

Kilde: Helsedirektoratet

Mer om

rusproblem.og.psykisk.lidelse pårørende barn.som.pårørende aktivitet.og.fritid fysisk.aktivitet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen