-Har stor nytte av BrukerPlan

-Har stor nytte av BrukerPlan

BrukerPlan / Publisert: 08. desember 2017.   Endret: 18. januar 2024

-Ved hjelp av BrukerPlan har vi fått frem behovene som er i kommunens psykisk helse- og rustjeneste på en helt ny måte. Da blir det også lettere å legge planer framover.

bente haukås

AKTUELT: -Første gang vi virkelig opplevde at vi hadde praktisk bruk for resultatene i BrukerPlan, var da vi så at vi hadde forholdsvis mange bostedsløse, sier Bente Haukås, vernepleier og prosjektleder for FACT, Hamarøy kommune. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: -Første gang ...
BrukerPlan
  • Er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant tjenestemottakere i kommunen.
  • Resultatene av kartleggingen gir informasjonsgrunnlag for planlegging og dimensjonering av framtidige tjenester.
  • Formålet er å sikre best mulig, målrettet og kostnadseffektiv bruk av tilgjengelige ressurser.

Les mer om BrukerPlan på NAPHAS temaside

Mer om

brukerplan organisering.av.tjenester kvalitetsarbeid samhandling god.hjelp.i.et.brukerperspektiv act-.og.fact-team kunnskapskilder.for.kommunene nav

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen