Rask psykisk helsehjelp på nett

Rask psykisk helsehjelp på nett

Nyhet / Publisert: 03. mai 2017

Rask psykisk helsehjelp er effektivt, men man sliter med å nå noen grupper, blant andre menn. Digitale verktøy er ett av sporene man vil følge for å nå flere.

2747594 mann og pc

AKTUELT: Kanskje kan man nå fire ganger så mange som man ellers ville gjort, ved å ta i bruk digitale løsninger for Rask psykisk helsehjelp. (Ill.foto: colourbox.com)

AKTUELT: Kanskje kan man n&ar...
Storkommunenettverket (STORK)
  • Er et interkommunalt forum innen psykisk helsearbeid, der deltakerne er faglige og administrative ledere i de største kommunene i landet.
  • Målet er å utveksle erfaring, dele kunnskap og diskutere felles utfordringer knyttet til rus- og psykisk helsearbeid.
  • Har samlinger to ganger i året.
  • Det er et forpliktende samarbeid mellom NAPHA og deltakerkommunene om planlegging og gjennomføring av samlingene

 Les mer fra den siste samlingen i STORK

Ketil Nordstrand, seniorrådgiver i Helsedirektoratet

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp lavterskeltilbud verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen