-Har oppnådd mye, men det er stadig masse å ta tak i

-Har oppnådd mye, men det er stadig masse å ta tak i

Mental Helse jubilerer / Publisert: 01. mars 2018.   Endret: 01. mars 2018

Etter 40 års eksistens har Mental Helse fått en stor politisk gjennomslagskraft. –Vår største ressurs er medlemmene, sier landsleder Kristian Kise Haugland.

kristian kise haugland

SER FREMOVER: -Det er fortsatt mange steder i Norge hvor tjenester som bygger mennesker i stedet for å isolere dem i egne hjem er mangelvare, sier landsleder i Mental Helse, Kristian Kise Haugland. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

SER FREMOVER: -Det er fortsat...
Viktige områder i Mental Helses virksomhet
  • Har fra Helsedirektoratet fått oppdraget med å koordinere og legge til rette for Verdensdagen for psykisk helse i oktober hvert år.
  • Driver hjelpetelefonen (116 123) som er en helårs, døgnåpen samtaletjeneste.
  • Drifter på oppdrag for Helsedirektoratet Erfaringskompetanse, som er et nasjonalt senter for erfaringskompetanse.
  • Er som medlemsorganisasjon organisert i selvstyrte lokallag over hele landet, og som på ulike måter betjener Mental Helses mål om at alle skal ha rett til å leve meningsfulle liv og oppleve egenverd og mestring. Dette skjer blant annet gjennom organisering av møteplasser, voksenopplæringstiltak, likepersonarbeid, og medlemmers involvering og påvirkning av lokale tjenester.

Les mer om Mental Helse

 

Mer om

brukermedvirkning brukerkunnskap samhandling inkludering psykologer.i.kommunene tvang.og.makt eldre.og.psykisk.helse barn.og.unge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen