Åtte små trønderkommuner samarbeider om brukerpanel

Åtte små trønderkommuner samarbeider om brukerpanel

Praksiseksempel / Publisert: 24. mai 2023.   Endret: 14. mai 2024

– Panelet har kommet med flere gode innspill til hvordan vi kan rigge tjenestene våre på en bedre måte. Deres erfaring vil bli viktig fremover, både for å synliggjøre og ufarliggjøre tjenestene.

rennebu

AKTUELT: Brukerrepresentanter fra kommunene Oppdal, Skaun, Rennebu, Heim, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros og Rindal møter psykisk helse- og rus-tjenestene fire ganger i året for å diskutere aktuelle problemstillinger og case. Bildet er fra Rennebu kommune. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA.) 

AKTUELT: Brukerrepresent...
AKTUELT:– Brukerpanelet bidrar til å gjøre tjenestene våre bedre, sier Camilla Hyttebakk, ruskonsulent i Rindal kommune og koordinator i læringsnettverket til Fjellregionen

Mer om

små.kommuner brukermedvirkning brukermedvirkning.når.tjenester.utformes interkommunalt.samarbeid trøndelag praksiseksempler rusproblem.og.psykisk.lidelse trøndelag rennebu oppdal røros heim midtre.gauldal skaun rindal holtålen likeverdige.tjenester

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen