Museum som tilhelingsarena

Museum som tilhelingsarena

Publisert: 11. oktober 2013.   Endret: 07. september 2016

Ved Storm P Museet i København inviteres personer med psykiske lidelser inn for å skape kunst.

storm p museet prosjekt

DANSK TREKLØVER: Jimmy Krab, Nelli Øvre Sørensen og Iben Overgaard var nylig på en forskningskonferanse i Trondheim for å dele noen erfaringer om kunst og recovery.

DANSK TREKLØVER: Jimmy...
Storm P Museet
  • Museum på Frederiksberg i København som rommer mange av verkene til den kjente danske kunstneren Robert Storm Petersen (1882 - 1949).
  • Åpnet i 1977 i en nedlagt politistasjon og har en åpen, sosial profil.
  • Robert Storm Petersen var tegner og humorist, maler, forfatter, skuespiller og oppfinner. Han brukte mye humor og satire i det han gjorde og hadde hjerte for de svake. Hans kunst sa ofte noe om maktforholdene var, og han betraktet samfunnet med et litt skjevt blikk.
  • Museets hjemmesider: http://www.stormp.dk
Prosjektlederne
  • Nelli Øvre Sørensen: Sykepleier, PhD, ansatt som lektor i forsknings- og innovasjonsavdelingen til universitetet på Sjælland (UCSJ). Forfatter av boka «Det levede liv med sindslidelse», en etnografisk forskningsstudie av borgeres sosiale liv i behandlings og sosialpsykiatri.»  
  • Iben Overgaard: Direktør StormP- museet i København.

Mer om

salutogenese aktivitet.og.fritid god.hjelp.i.et.brukerperspektiv kunst.og.kultur reportasjer helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen