Tilhørighet, en av grunnene til at musikkterapi funker

Tilhørighet, en av grunnene til at musikkterapi funker

Musikkterapi / Publisert: 22. januar 2018.   Endret: 22. januar 2018

Det er nå fire år siden man begynte med musikkterapi i Fredrikstad kommune. En ny evaluering slår fast at tilbudet har god virkning på mange av brukerne.

17774423 musikk
Musikkterapi i kommunalt rusarbeid
  • Rapport om musikkterapi i Fredrikstad (2017).
  • Utgitt av: Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk Helsevern, Kompetansesenter rus – region øst.

Mer om

god.hjelp.i.et.brukerperspektiv kunst.og.kultur helsefremming.og.forebygging folkehelse aktivitet.og.fritid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen