Gir tilskudd til fysisk aktivitet

Gir tilskudd til fysisk aktivitet

Publisert: 01. februar 2017.   Endret: 03. februar 2017

Helsedirektoratet gir tilskudd til prosjekter knyttet til fysisk aktivitet for personer som sliter med den psykiske helsa og/ eller rus. Søknadsfrist er 1.mars.

20927267 stup

AKTUELT: Helsedirektoratet anbefaler kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre som jobber med fysisk aktivitet å involvere brukerne når tilbudene skal utvikles. Ill.foto: www.colourbox.com)

AKTUELT: Helsedirektoratet an...

Mer om

helsefremming.og.forebygging folkehelse fysisk.aktivitet behandling.i.psykisk.helsearbeid nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen