En bærekraftig kropp

En bærekraftig kropp

Publisert: 24. januar 2014.   Endret: 08. oktober 2015

Alette Ottesen har analysert styrende tekster for psykisk helsearbeid og funnet at psykisk helse i stor grad beskrives uavhengig av fysisk helse. En manglende tematisering av kroppen som kilde til erfaring, mestring og endring ble også avdekket.

COLOURBOX4138369 (1015 x 604)

UNDRET SEG: Hva er egentlig kroppens posisjon i psykisk helsearbeid, lurte Alette Ottesen på, og skrev en masteroppgave om det. (Ill.foto: www.colourbox.com)

UNDRET SEG: Hva er egentlig k...

Mer om

kropp.i.psykiskhelsearbeid psykosomatikk psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt faglig.kvalitet masteroppgaver/hovedoppgaver

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen