Forsterket oppfølgingstjeneste i Asker kommune forebygger innleggelser

Forsterket oppfølgingstjeneste i Asker kommune forebygger innleggelser

Praksiseksempel / Publisert: 04. juni 2024.   Endret: 04. juni 2024

Når innbyggerne trenger hjelp i en akutt, psykisk krise, er hjelperne på pletten der og da. Sånn er det i Asker kommune.

livbøye

AKTUELT: – Arbeidet i FOT avdekker også behov for helsetjenester hos innbyggere, som ikke har tjenester i kommunen fra før. Blant annet kan vi oppdage rus- og /eller psykiske helseutfordringer som går ut over mestring av hverdagslivet, forteller May Britt Stendal, fagkoordinator / spesialsykepleier i forsterket oppfølgingstjeneste, Psykisk helse- og rustjenester i Asker kommune. (Ill.foto: colourbox.com) 

AKTUELT: – Arbeidet i FO...
Forsterket oppfølgingstjeneste
  • Et tjenestetilbud til innbyggere over 18 år i Asker kommune som er i en akutt psykisk krise og trenger hjelp på kveld og helg.
  • Tjenesten startet i 2021 med 10,25 årsverk. Per i dag er det 8,51, inkludert fagkoordinator.
  • Teamet er tverrfaglig sammensatt og har nødvendig kompetanse for å møte personer i akutt psykisk krise. Teamet benytter seg av blant annet traumerelatert tilnærming, psykoedukasjon, toleransevindu og følelseshjulet. 
  • Tilbudet er åpent fra klokka 08.00 til 22.00 i ukedager, og fra 10.00-21.00 i helgene. Åpningstidene gjelder også røde dager. 

KILDE: Asker kommune

 

Hensikten med en mestringsplan
  • Forebygge og redusere risiko for uønskede handlinger/atferd, for eksempel rusatferd eller suicidale/selvskadende impulser o.l.
  • Øke kontrollen over destruktive impulser og tanker.
  • Muliggjøre mestring.
  • Lære utholdenhet.
  • Initiere andre handlinger og lære nye atferdsmønstre.

KILDE: Asker kommune

May Britt Stendal, fagkoordinator / spesialsykepleier i forsterket oppfølgingstjeneste, Psykisk helse- og rustjenester i Asker kommune.

Mer om

psykisk.helsearbeid spesialisthelsetjenesten nav rus.og.psykisk.helse praksiseksempler asker

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen