Nye fylker får tilskudd til folkehelsetiltak i kommunene

Nye fylker får tilskudd til folkehelsetiltak i kommunene

Nyhet / Publisert: 07. mai 2018.   Endret: 08. mai 2018

Av årets søkere er Akershus, Finnmark, Hordaland, Telemark og Trøndelag valgt ut til å få midler til å utvikle folkehelsetiltak.

fotball i eng

HELSEFREMMENDE LOKALSAMFUNN: Folkehelseprogrammet er etablert for å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Aktivitet og deltakelse er viktige stikkord. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

HELSEFREMMENDE LOKALSAMFUNN: ...
Program for folkehelsearbeid i kommunene
  • I 2017 gikk kommunesektoren ved KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet sammen om å etablere et tiårig (2017- 2027) Program for folkehelsearbeid i kommunene.
  • Programmet er et utviklingsarbeid som skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er viktige stikkord.
  • Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene ble opprettet for å utvikle kunnskapsbaserte tiltak i kommunene for å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Det er fylkeskommunene som søker Helsedirektoratet om midler.

Les mer om programmet

Sturle Nes, seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Mer om

folkehelse helsefremming.og.forebygging nyheter forskning kompetanseutvikling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen