Tilbyr målrettet hjelp til samer som sliter med rus

Tilbyr målrettet hjelp til samer som sliter med rus

Publisert: 21. juni 2016.   Endret: 20. juni 2016

Samer med sammensatte rusproblemer fra kommuner i hele landet kan få spesialisert hjelp ved Finnmarksklinikken, som er tilknyttet SANKS.

eira

SONER STRAFF VED KLINIKKEN: Noen av pasientene er straffedømte som soner straffen sin her, forteller Ellen Ingrid Eira, enhetsleder ved Finnmarksklinikken. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

SONER STRAFF VED KLINIKKEN: N...
Finnmarksklinikken, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
  • Er en del av SANKS, og har dermed særskilt ansvar å tilby hjelp og behandling til alle samer i Norge.
  • Døgnenhet med tilbud for voksne.
  • Gir et tilbud til personer med rus- og avhengighetsproblematikk: Alkoholproblem, narkotikaproblem, medikamenter, blandingsmisbruk, spilleavhengighet.
  • Behandlingen er frivillig, men man har også pasienter på § 12 soning. 
  • Gir korttidsbehandling på inntil tre måneder, med oppfølgingsopphold etter avtale i løpet av to år.
  • Behandlingen differensieres ut i fra den enkelte pasients behov, ressurser, forutsetninger og problem.
  • I behandlingen vektlegges miljøterapi, som inkluderer et kultursensitivt perspektiv, motiverende samtale, mentaliseringsbasert terapi, kognitiv terapi, gruppebehandling, individuelle samtaler og fysisk aktivitet.
  • Henvisning skjer via lege, NAV, ruskonsulent og barnevern, spesialisthelsetjeneste eller fengselshelsetjeneste. Det legges vekt på å samarbeide med henvisende instans.

KILDE: Finnmarkssykehuset.no

Mer om

minoriteter rusproblem.og.psykisk.lidelse relasjon fysisk.aktivitet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen