-Det enkle og lettvinte er godt nok

-Det enkle og lettvinte er godt nok

Publisert: 22. februar 2016.   Endret: 11. september 2016

- Vi teppebombes av mat- og aktivitetsråd fra for mange som ikke har helhetlig helsefokus og kan lett bli engstelige. Men det er egentlig lett å fri seg ut av denne jungelen.

wigernæs

INE WIGERNÆS: -Vi glemmer at kroppen opprinnelig var et verktøy. Nå har den for mange først og fremst blitt noe som sees på og beundres. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

INE WIGERNÆS: -Vi glemm...
Kulturnettverket i Oppland
  • Består av ansatte fra den psykiske helsetjenesten i ti kommuner i Oppland, brukerorganisasjoner, DPS Gjøvik og Lillehammer og fra SI Reinsvoll.
  • Er delaktig i treningstilbud på treningssentra i Gjøvik, Raufoss, Hov og Lillehammer. Treningstilbudene til målgruppen består av en gratis time trening hver uke, med spinning og styrketrening.
  • Arrangerer aktivitets- og kulturtilbud til folk med rus- og psykisk lidelse i Gjøvik-Land-Toten-regionen og i Sør-Gudbrandsdal.
  • Tilbyr aktivitetsdager tilpasset årstider og lokale forhold. F.eks. arrangeres aktivitetsdag på Fastland i Gjøvik, fjelltur på Øyerfjellet, golf på Randsfjorden Golfpark og Vannsprut i Totenvika. Deltakerantallet ligger på mellom 50 og 100. Gode opplevelser, aktivitet, frisk luft og fokus på fornuftig kosthold gir mening og innhold i hverdagen.
  • Totalt trener mellom 50 og 80 brukere/ pasienter hver uke. Treningen bidrar til mye folkehelse for ei gruppe som ellers sliter med mye inaktivitet, ensomhet og symptomer.
  • Arbeidet i Kulturnettverket er interessant for forskning innen feltet psykisk helse/ fysisk aktivitet. For tiden skrives doktorgrad om emnet ved Norges Idrettshøyskole.

KILDE: kulturnettverk.no

Mer om

kropp.i.psykiskhelsearbeid foredrag folkehelse helsefremming.og.forebygging fysisk.aktivitet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen