Løser akuttsituasjonene lokalt

Løser akuttsituasjonene lokalt

Publisert: 26. juni 2013.   Endret: 08. oktober 2015

Psykologspesialist ved Bjørgvin DPS, Britt Heidi Vågstøl, står inne på kjøkkenet sitt og lager middag. Da ringer legevakten i Nordhordland. De har en pasient inne, som er ustabil, mulig suicidal.

psykologsamtale nordhordland

MYE ORDNER SEG: Samtalen med psykologen løser ofte mye der og da. Til h: Britt Heidi Vågstøl. (Foto: Anne Kristiansen Rønning)

MYE ORDNER SEG: Samtalen med ...
Ambulant akuttfunksjon i Hordaland - tidlig intervensjon ved alvorlig psykisk sykdom

Et samarbeid mellom interkommunal legevakt i Nordhordland og Bjørgvin DPS. 

Mål:

  • Å øke kvaliteten på psykiatriske akuttvurderinger.
  • Å øke grad av rett tiltak på rett nivå til rett tid.
  • Å øke kontinuiteten i behandlingstilbudet, ved at DPS tar større ansvar.
  • Å bruke DPS som alternativ til akutte innleggelser ved Psykisk helsevern, om mulig.
  • Å sikre at DPS i større grad er førstekontakt i spesialisthelsetjenesten – reell 2.linje, og at sykehusavdelingene fungerer som 3.linjetjeneste. 

Geografi:

Region Nordhordland: Består av de sju kommunene Lindås, Meland, Radøy, Masfjorden, Austrheim og Fedje. De spenner over et stort geografisk område og har varierende størrelse. Den minste har 350 innbyggere, den største 15 000 innbyggere.

Bjørgvin DPS, Avdeling Nordhordland: Er en del av Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen. Holder til i Knarvik (allmennpsykiatrisk poliklinikk, gruppebehandling og ambulant team) og på Manger (døgnbehandling.)

Prosjektperiode: 2009–2014.

Inspirasjonshefte om samhandling

Denne reportasjen finner du også i heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

Mer om

samhandling reportasjer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen