Ser beboerne i nytt lys

Ser beboerne i nytt lys

Publisert: 08. august 2013

Den eldre kvinnen uroer de andre på sykehjemmet med evinnelige gåturer i korridorene og uavbrutt prat. Mange tror hun er dement.

samsa gaustad psyk. sykehus ferdig
PROSJEKTLEDER FOR SAMSA: Til daglig jobber Kari Margrethe Kepple ved alderspsykiatrisk poliklinikk på Gaustad, Ahus.
PROSJEKTLEDER FOR SAMSA: Til ...
«SAMSA» – Kompetanseutveksling mellom sykehjem og alderspsykiatriske avdelinger

Utvikling av samhandlingsmodeller for å utveksle kompetanse mellom sykehjem og alderspsykiatriske avdelinger. Et multisenter samhandlingsprosjekt.

Man undersøker hvordan kompetanseheving og fokus på miljøterapi i sykehjem påvirker de ansattes trivsel og kompetanse, samt pasientenes psykiske helsetilstand.

Modellen prøves ut ved sykehjem og alderspsykiatriske avdelinger tilknyttet Akershus universitetssykehus, Diakonhjemmets Sykehus og Haukeland universitetssykehus. 

Mål:

 • Å skape økt samhandling mellom sykehjem og alderspsykiatriske avdelinger, samt felles forståelse og kunnskap om fag og praksis.
 • Å styrke miljøterapi på sykehjemmene gjennom refleksjon og veiledning.
 • Fokus på oppmerksomt nærvær, da dette kan styrke den faglige refleksjonen og kvaliteten i pleien.
 • Refleksjon og bruk av kartleggingsskjemaer integreres i sykehjemmenes og de alderspsykiatriske avdelingenes daglige drift.

Bakgrunn:

Samhandlingsprosjektet har sprunget ut fra «Gaustadmodellen». Denne ble utviklet gjennom to forprosjekter som gikk ut fra alderspsykiatrisk poliklinikk ved Gaustad i perioden 2006 til 2011. Sentralt: Opplæring i utredningsverktøy og registreringsskjema, undervisning i alderspsykiatriske tema, miljøterapi og veiledningsgrupper. I de tidligere prosjektene var kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjeneste til sykehjem basalt, mens det siste har fokus på kompetanseutveksling. Man har startet refleksjonsgrupper, med og uten veileder. Utgangspunktet er aktuelle tema og beboere.

Prosjektperiode: 01.01.11 – 30.06.14.

Sentralt i miljøterapi ved alderspsykiatriske lidelser:
 • At vi er til stede i oss selv og i møte med den andre.
 • At vi er bevisst beboerens behov og utfordringer og legger til rette for positive erfaringer som anerkjenner beboeren.
  og styrker en positiv selvoppfatning.
 • Et trygt miljø som stimulerer til engasjement og kreativitet for både beboer og personalet.
 • Et miljø hvor egenskaper som selvrefleksjon og selvavgrensning anvendes og styrkes i de ulike relasjonene på avdelingen.

KILDE: Kari Margrethe Kepple.

Registreringsskjema:
 • NPI (Nevropsykiatrisk evalueringsguide)
 • KDV (klinisk demensvurdering, Huges et al. 1982)
 • Cornell – skala for depresjon ved demens
  (Alexopouleset al 1988)
 • BARS uroskala (The Brief Agitation Rating Scale,
  Finkel et al 1993)
 • PADL – Fysisk selvoppholdelsesskala (Lawton& Budy)
 • Skjema for rettighetsbegrensninger og bruk av tvang
 • Journal- og kardex-diagnose (ICD – 10)
 • Medikamentbruk (spesielt antidepressiva, nevroleptika, sovepiller)
 • Registrering av endring i atferd, medisinbruk, bruk av tvang, diagnostiske endringer, ADL-funksjoner
Inspirasjonshefte om samhandling

Denne reportasjen finner du også i heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

MER BEVISSTE: De ansatte ved Skytta bo- og servicesenter ser etter symptomer hos de eldre på en annen måte nå enn før.

Mer om

samhandling eldre.og.psykisk.helse reportasjer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen