Helt klare rammer

Helt klare rammer

Publisert: 13. august 2013

En viktig suksessfaktor for tilbudet ved Leistad etterbehandling er de klare rammene og avtalene som eksisterer mellom psykisk helsevern, Leistad etterbehandling og kommunehelsetjenesten.

Mann krysser av sjekkliste
SJEKKLISTE: Gode kriterier og godt samarbeid mellom sykehus og kommune har gitt resultater. (www.colourbox.com)
SJEKKLISTE: Gode kriterier og...
Leistad etterbehandling - kommunalt helsehus for etterbehandling av døgninnlagte pasienter
  • Et samarbeid mellom Trondheim kommune, Klæbu kommune, Melhus kommune og St. Olavs Hospital, Divisjon psykisk helsevern.
  • Målgruppe: Døgninnlagte, utskrivningsklare pasienter i spesialisthelsetjenesten med alvorlige psykiske lidelser. Pasientene har et antatt behov for langvarige tjenester fra kommune og spesialisthelsetjeneste.

Prosjektperiode: 01.09.09 – 2014.

Inspirasjonshefte om samhandling

Denne reportasjen finner du også i heftet "Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse" (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

Mer om

samhandling reportasjer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen