Kommunene i Hallingdal samarbeider systematisk om psykiske helsetjenester

Kommunene i Hallingdal samarbeider systematisk om psykiske helsetjenester

Praksiseksempel / Publisert: 02. november 2023.   Endret: 10. januar 2024

– I stedet for å legge et gullegg hver for oss, har vi lagt et sammen, og etablert Hallinghelse. For å nå flest mulig brukergrupper, har vi valgt å skape mange kurs for innbyggerne.

ragna

AKTUELT: Ragna Torkelsgard koordinerer nettverket «Selvhjelp i Hallingdal». – Mandatet til selvhjelpsgruppene er forankret hos helse- og omsorgslederne i alle kommunene. Hver kommune har sin ressursgruppe som er dynamisk, og består av kommunalt ansatte fra de psykiske helsetjenestene, Frisklivssentralen, Frivilligsentralen og ellers frivillige ildsjeler og brukerorganisasjoner, forklarer hun. (FOTO Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

 

AKTUELT: Ragna Torkelsgard ko...
Fakta om Hallinghelse
 • Er et interkommunalt helsesamarbeid mellom de seks kommunene i Hallingdal: Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå.
 • Skal ta initiativ til og koordinere fag- og utviklingsprosjekter innen helse og omsorg, med mål om å sikre likeverdige helsetjenester.
 • Skal jobbe for godt samarbeid og samhandling mellom kommunene i Hallingdal og Vestre Viken helseforetak.
 • Ble opprettet i 2013 og videreutviklet og utvidet gjennom politiske vedtak i 2019.
 • Har gjennom de siste 10 årene hatt ansvaret for gjennomføring av flere utviklingsprosjekter med ekstern, økonomisk støtte.
 • De senere år har kommunene valgt å samarbeide om kompetansestillinger som kommunene er for små til ha selv, men som man ser at regionen og helsetjenestene i kommunene kan dra stor nytte av.
 • Er driftet i en vertskommunemodell med Ål kommune som vertskommune.
 • Hallinghelse får sitt oppdrag fra helse- og omsorgslederforum, som består av kommunalsjefene for helse- og omsorg i de seks kommunene i Hallingdal. Daglig leder for Hallinghelse er i tett dialog med helse- og omsorgslederforum og har fast innpass på møter i forumet.

 

Selvhjelp i Hallingdal-nettverket
 • Ble etablert i januar 2021.
 • Er et nettverk med samhandling mellom kommunene i Hallingdal, for å fremme selvhjelp og selvhjelpsgrupper. Samarbeidet er mellom fag og frivillighet lokalt og Selvhjelp Norge nasjonalt.
 • Har utarbeidet brosjyren «Sammen om endring», som er distribuert til samtlige husstander i Hallingdal. I tråd med podkasten «Gullet i dr*tten» er målet med dette å gjøre selvhjelp tilgjengelig, øke kunnskapen om selvhjelpsgupper som verktøy for livsmestring og senke terskelen for å ta kontakt.
 • Nettverket ønsker å knytte til seg mennesker fra hele dalen i et mangfold av roller, fra frivillig engasjerte, frivillige organisasjoner, offentlig ansatte, politikere og privat næringsliv. Man opplever at mange er på tilbudssiden. Mantraet er at alle kan bidra til å gjøre en forskjell.

 

Kommunene i Hallingdal, innbyggertall
 • Hol: 4506 
 • Ål: 4862
 • Gol: 4767
 • Hemsedal: 2645
 • Nesbyen: 3299
 • Flå: 1097

Mer om

små.kommuner organisering.av.tjenester pårørende rusproblem.og.psykisk.lidelse selvmord frivillighet hol ål hemsedal nesbyen gol flå interkommunalt.samarbeid folkehelse lavterskeltilbud praksiseksempler buskerud

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen