Trondheim kommune droppet gamle rutiner, investerte penger i ungdommer og lavinntektsfamilier

Trondheim kommune droppet gamle rutiner, investerte penger i ungdommer og lavinntektsfamilier

Praksiseksempel / Publisert: 13. mai 2024.   Endret: 13. mai 2024

Gratis førerkort, velfylt kjøleskap og aktiv bruk av gode relasjoner er ingredienser i pilotprosjektet 0 – 24 i Trondheim. Millioner av kroner har gått til det innbyggerne selv mener at de trenger.

0-24 trondheim kommune

AKTUELT: – Prosjektet handler jo om å snu opp ned på det vante. I stedet for å jobbe de vanlige veiene, og søke etter nye prosjektmedarbeidere, bestemte vi oss for å jobbe med de vi allerede hadde ansatt. Advokater, jurister, regnskapsarbeider ble med på laget. Målet var å skape minst mulig byråkrati, forteller Kristin Tveranger Alfer og Sara Andersson. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

AKTUELT: – Prosjektet ha...
0-24 samarbeidet
  • 0-24 samarbeidet har som mål å sikre koordinering av tjenester og en helhetlig tenkning i tilbudet til utsatte barn og unge under 24 år. En skal hindre utenforskap og sikre tidlig hjelp.
  • Et pilotprosjekt der staten har slått sammen fem ulike tilskuddsordninger og innsatser mot barn og unge og deres familier til et større og samlet tilskudd. Statsforvalteren har koordineringsansvaret for pilotprosjektet i Trøndelag.
  • Det innbyggerne i disse målgruppene selv mener de trenger, skal være førende for tildeling av penger.
  • Pilot 0-24 i Trondheim har prøvd ut en tverrfaglig økonomisk modell der pengene har gått direkte til innbyggerne.
  • Målgruppene i Trondheim har vært utsatte ungdommer mellom 12-24 år og lavinntektsfamilier (med små barn) som er bosatt i Trondheim.
  • Det ble satt av inntil 20 millioner kroner fordelt på to år, fra 1. mai 2021 - 1. mai 2023.

KILDE: Trondheim.kommune.no

Mer om

barn.og.unge inkludering aktivitet.og.fritid praksiseksempler relasjon nav samhandling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen