– Det er svært givende å samarbeide med kommuner og enheter i sykehus for å skape et godt recovery-arbeid

– Det er svært givende å samarbeide med kommuner og enheter i sykehus for å skape et godt recovery-arbeid

Praksiseksempel / Publisert: 24. januar 2024.   Endret: 26. januar 2024

Ved Sanderud sykehus i Innlandet drives en recovery-enhet, som er tuftet på mening, mestring og livskvalitet, i behandling og hverdagsliv.

edel hoelstad

AKTUELT: – Målet har helt fra begynnelsen av vært å fremme brukerrettigheter og å styrke brukerperspektivet. Vi ønsker å gi brukerne mening, mestring og livskvalitet gjennom aktivitet og sosialt arbeid, sier Edel Hoelstad, som leder enheten «Aktivitet og recovery» ved avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling, Sanderud, Sykehus i Innlandet.(FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: – Målet h...
Fakta om kulturnettverket Innlandet
  • Nettverket ble etablert rundt år 2000, og var da sentrert rundt kommuner i Hedmark, med Sanderud sykehus som base.
  • I 2007 ble det utvidet/etablert et nytt nettverk i Oppland etter samme mal, med Reinsvoll sykehus som base.
  • Kulturnettverket omfatter nå åtte kommuner på Hedmarksiden (tilknyttet Sanderud sykehus) og ni kommuner på Opplandssiden (tilknyttet Reinsvoll sykehus). DPS Hamar og Elverum og DPS Gjøvik er også involvert.

 

Mer om

recovery spesialisthelsetjenesten nav samhandling hamar innlandet praksiseksempler aktivitet.og.fritid fysisk.aktivitet inkludering lavterskeltilbud

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen