Driverne av Dagfolkehøgskolen i Oslo håper andre tar over roret

Driverne av Dagfolkehøgskolen i Oslo håper andre tar over roret

Praksiseksempel / Publisert: 30. juni 2023.   Endret: 10. januar 2024

Helseetaten i Oslo skal ikke videreføre tilbudet, til tross for gode erfaringer og flott samarbeid med eksterne aktører som Turistforeningen (DNT) og Skar-prosjektet.

oda.h

AKTUELT: – Personer som ikke har klart å like skole før, verken det sosiale eller faglige, har fått et nytt syn på skole, på det å være i en sammenheng der du lærer, sammen med andre. Noen beskriver det som hender dem som livsforvandlende, sier Oda Høilund, spesialkonsulent i Folkehelse og omsorgsavdelingen, seksjon psykisk helse og avhengighet, Oslo kommune. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: – Personer som ...
Fakta om Dagfolkehøyskolen

  • Var et pilotprosjekt i regi av Helseetaten i Oslo som skulle teste ut en modell inspirert av både danske Dagfolkehøgskoler, Erfaringsskolen og recoverycolleger.
  • Foregikk fra februar- mai 2023.
  • Målgruppe: Mennesker med psykisk helse og/eller avhengighetsproblematikk som står utenfor ordinært arbeid og utdanning, som har lyst til å lære noe nytt i fellesskap med andre.
  • Recovery og de fem elementene i CHIME (tilhørighet, håp, identitet, mening i hverdagen, selvbestemmelse) og pedagogiske prinsipper fra folkehøgskoler ble brukt som faglig grunnlag. Skolen ble utformet med en traumeinformert tilnærming, og med basis i En psykt bra by - Strategi for psykisk helse i Oslo og andre relevante planer.
  • Intervjuer og andre data samlet inn gjennom prosjektperioden av Universitetet i Sørøst-Norge, viser at elevene har hatt meget positive erfaringer med å gå på skolen. Flere forteller om økt selvtillit, en følelse av å se egne utfordringer på nye måter, opplevelse av tilhørighet og økt håp for framtiden.
  • Skoletilbudet har potensiale til å favne om mennesker som ofte ellers faller utenfor eksisterende tilbud. Dette gjelder blant annet de som ønsker mer struktur og tettere oppfølging enn det en del væresteder gir, men som samtidig syns at rammene for vanlig skolegang blir for rigide.
  • Når undervisningen struktureres slik at elevene også får besøke og bli kjent med andre tilbud, vil dette kunne skape en sterkere forankring til lokalmiljø og samfunnet generelt.

Kilde: Sluttrapport for Dagfolkehøgskolen 2023, Helseetaten, Oslo kommune

Mer om

recovery god.hjelp.i.et.brukerperspektiv aktivitet.og.fritid folkehelse rusproblem.og.psykisk.lidelse arbeid.og.psykisk.helse oslo helsefremming.og.forebygging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen