Vær bevisst på resiliens, når du jobber med å styrke andre

Vær bevisst på resiliens, når du jobber med å styrke andre

Resiliens / Publisert: 28. mai 2020.   Endret: 29. mai 2020

RVTS Nord har en pågående nyhetsserie som ser på hva som beskytter under store belastninger, og på hvordan man kan fremme resiliens, både på individnivå og i omgivelsene.

resiliens

AKTUELT: Resiliensfaktorene er universelle, og er derfor relevante i møte med alle mennesker. (Ill.foto: www.colourbox.com)

AKTUELT: Resiliensfaktorene e...
Resiliens faktorer hos individet
 • Medfødt robusthet / temperament
 • Kognitiv kapasitet
 • Opplevelse av innflytelse
 • Opplevelse av egenverd
 • Opplevelse av mening og sammenheng
 • Planleggingskompetanse
 • Kreativitet
 • Mestring, hobbier og interesser
  (KILDE: Helen Christie)
Resiliens faktorer i omgivelsene
 • I familie og nettverk
 • Godt omsorgssamspill
 • Minst en resilient foreldrefigur
 • Struktur, ritualer, grenser
 • Omsorgsgivere som tillater hjelp fra andre
 • Lite negative emosjonelle uttrykk rundt personen
 • Minst en betydningsfull annen
 • Fellesskap og gruppetilhørighet
 • Delte verdier
 • Aksepterte mestringsstrategier
  (KILDE: Helen Christie)
RVTS Nord

Et ressurssenter som skal bidra med kunnskap til tjenesteapparatet, om:

 • Traumer og traumatisk stress, herunder psykososial beredskap
 • Vold og overgrep, inkludert vold i nære relasjoner
 • Forebygging av selvmord og selvskading
 • Flyktningehelse og tvungen migrasjon

Kunnskapsformidlingen skjer gjennom blant annet undervisning, kursvirksomhet, veiledning og konsultasjon samt ulike nettkurs.

Målet er å være lett tilgjengelige for personer som arbeider i kommunale eller statlige tjenester, spesialisthelsetjenesten eller i ulike frivillige organisasjoner.

Mer om

helsefremming.og.forebygging kompetanseutvikling resiliens minoriteter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen