Leif har grunnlagt organisasjon mot mobbing og utenforskap

Leif har grunnlagt organisasjon mot mobbing og utenforskap

Praksiseksempel / Publisert: 17. november 2023.   Endret: 26. januar 2024

– Å inkludere andre, selv om de er annerledes enn deg, er noe av det viktigste du kan gjøre, sier grunnlegger av Metalheads Against Bullying, Leif Munkelien.

leif munkelien

AKTUELT: – Det handler om å hjelpe personer til å ta grep i eget liv, og ikke bli værende i en offer-rolle etter mobbingen. Veldig mange som har vært utsatt for mobbing sliter med selvbilde og selvtillit, sier grunnlegger av Metalheads Against Bullying (MAB), Leif Munkelien. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: – Det handler o...
Metalheads Against Bullying (MAB)
 • Organisasjon som ønsker å engasjere folk i kampen mot mobbing
 • Består av rundt 20 frivillige med egenerfaring på mange områder
 • En person er ansatt i 40 prosent stilling via tiltak fra NAV. Vedkommende bistår blant annet i administrasjonen og holder foredrag
 • Organisasjonen har tilhold i Skogbygda i Nes kommune i Viken, men har medlemmer og supportere over store deler av landet, og også i andre land
 • Mener det er essensielt med økt fokus på mobbing, slik at barn, unge og voksne får den støtten og verktøyene de trenger for å både forebygge og håndtere en voksende problemstilling
 • Medlemmene har en felles interesse for å hjelpe og øke bevisstheten om mobbing og hvor skadelig mobbing kan være

 

Viktige momenter rundt mobbing
 • Vær bevisst på at mobbing kan foregå over alt. Hjemme på skolen, på nett, på jobb. Mobbing er å fryse ut, baksnakke, spre rykter, holde folk utenfor. Å slå, å dytte, å utelukke folk på sosiale medier.
 • Årsaker til mobbing kan være lav selvfølelse hos mobberen. Har han blitt mobba sjøl? Er mobbingen en måte å føle makt og kontroll på? Ligger det en redsel bak? Gjengmentalitet? Sjalusi?
 • Vær bevisst på måten du snakker om andre på. Sier du til barnet ditt at Nils ikke får bli med hjem til dere, fordi Nils bråker så fælt, tar barnet ditt med seg dette videre.
 • Vær bevisst på måten du bruker sosiale medier på. Måten en snakker på der, er betydningsfull.
 • De første tegnene på at en blir mobbet, kan være hodepine. Vondt i magen. Konsekvenser av mobbing kan være dårlig selvbilde, selvfølelse, selvtillit. En slutter å stole på mennesker. En utvikler depresjon, angst, ekstremt sinne. PTSD og selvskading kan være følger. Rus/ avhengighet. I verste fall kan det føre til drap. Hevn. Selvmord.
 • Oppdager du mobbing, si fra. På en skole kan en si fra til lærer, venn, helsesøster. I arbeidslivet kan en si fra til: Kollega, arbeidsgiver, verneombud, tillitsvalgt, bedriftshelsetjeneste.
 • Det viktigste du kan gjøre for de rundt deg, er å være et medmenneske.

KILDE: Leif Munkelien

 

Mer om

helsefremming.og.forebygging folkehelse inkludering erfaringskompetanse pårørende mobbing praksiseksempler nes akershus

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen