Møt Eva Bjelland, fysioterapeut og psykisk helsearbeider i Namsos kommune

Møt Eva Bjelland, fysioterapeut og psykisk helsearbeider i Namsos kommune

Praksiseksempel / Publisert: 08. november 2022.   Endret: 03. januar 2024

Hun har treningsgruppe for FACT-brukere og gir mennesker som sliter med ulike psykiske plager individuell fysioterapibehandling.

eva bjelland

AKTUELT: -Det er ikke kropp eller sinn, syk eller frisk. Men alltid begge deler, sier  Eva Bjelland, psykomotorisk fysioterapeut i mestringsenheten i Namsos kommune. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning) 

AKTUELT: -Det er ikke kropp e...
Psykisk helsearbeid i Namsos kommune
  • Namsos har ca.15 000 innbyggere
  • Mestringsenheten psykisk helse og rus har ca. 35 årsverk, derav ca. 20 i botiltak og 15 i poliklinisk/ oppsøkende virksomhet. Denne enheten jobber med voksne, mens Helsestasjon har familie og ungdomsteam med helsestasjon for ungdom.

Tilbud i Mestringsenheten psykisk helse og rus:

  • To botiltak, inkludert kommunal øyeblikkelig hjelp plass for psykisk helse og rus
  • Optimisten dag og aktivitetssenter, syng deg friskere- kor, og Bra-mat kurs
  • FACT (kommunalt)
  • Kommunepsykolog
  • Kommunal poliklinikk psykisk helse og rus. Herunder psykomotorisk fysioterapi, sinnemestringsbehandling, pårørende gruppetilbud ROM (under etablering)
  • Rask psykisk helsehjelp (RPH). Herunder søvngruppebehandling STÅ OPP, depresjonsmestringskurs for eldre, Takk Bare Bra

 

Mer om

fact kropp.i.psykiskhelsearbeid fysisk.aktivitet god.hjelp.i.et.brukerperspektiv samhandling organisering.av.tjenester psykisk.helsearbeid praksiseksempler namsos trøndelag

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen