-Vær så snill og inviter oss!

-Vær så snill og inviter oss!

Publisert: 20. november 2015.   Endret: 16. januar 2017

Psykisk helse-koret sang for 400 deltakere på folkehelsekonferansen i Oslo i dag. Nå ønsker koret å bidra til at korsang blir tilbud på frisklivssentraler og LMS-sentre.

psykisk helse koret

ØNSKER FLERE KOR: -Om to år håper vi korsang tilbys ved frisklivssentraler og lærings- og mestringssentre i hele landet, sier Arve Almvik, t.h, her med koret fra Nord-Trøndelag. Dirigent Grete Daling til v,  mastergradsstudent Anna Maria Dyrstad Bjøru foran. (Foto: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

ØNSKER FLERE KOR: -Om ...
Friskliv, læring og mestring - med brukerne i sentrum
  • Nasjonal konferanse, forgår i Oslo, 18.11- 20.11
  • Hovedtemaer: Samhandling om forebyggende og helsefremmende arbeid og brukermedvirkning
  • Arrangører: Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse
Beate Moksnes
Linn Merethe Danielsen

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid kunst.og.kultur læring.og.mestring fysisk.aktivitet recovery helsefremming.og.forebygging nyheter folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen