Erfaringsskolen i Oslo utdanner 16 erfaringskonsulenter i året, for å gjøre tjenestene bedre

Erfaringsskolen i Oslo utdanner 16 erfaringskonsulenter i året, for å gjøre tjenestene bedre

Praksiseksempel / Publisert: 27. juni 2023.   Endret: 03. januar 2024

– Tjenestene trenger personer med brukererfaring, og vi synes det er meningsfylt å bidra til at det stadig kommer mer brukerkompetanse inn på feltet.

erfaringsskolen

AKTUELT: – Nå er mange erfaringskonsulenter ute i aktiv jobb i tjenestene våre. Vi anslår at rundt 75 prosent av studentene blir ansatt i Oslo kommune etter endt utdanningsløp, sier Chris Bekken (t.h.), seksjonssjef i avdeling for psykisk helse og avhengighet i Helseetaten. T.v.: Elin Sundsbarm, spesialkonsulent og leder for Erfaringsskolen. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: – Nå er m...
Erfaringsskolen i Oslo
  • Et kostnadsfritt tilbud til innbyggere i Oslo som har egenerfaringer med psykisk helse- og rusproblematikk.
  • Utdanner årlig 16 erfaringskonsulenter.
  • Skoleløpet er på sju måneder og avsluttes med en muntlig eksamen.
  • Hovedmålet med skolen er å gjøre psykisk helse- og rustjenestene i kommunen bedre
  • Har eksistert siden 2018.
  •  

Mer om

brukermedvirkning god.hjelp.i.et.brukerperspektiv recovery rusproblem.og.psykisk.lidelse erfaringskonsulenter erfaringskompetanse traumer rusproblem.og.psykisk.lidelse oslo

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen