Sandnes kommune arrangerer kurs i selvhevdelse for kvinner med minoritetsbakgrunn

Sandnes kommune arrangerer kurs i selvhevdelse for kvinner med minoritetsbakgrunn

Praksiseksempel / Publisert: 20. januar 2022.   Endret: 03. januar 2024

Kvinnene øver bl.a. på å være tydelige i vanskelige situasjoner. - Det blir mye god dramatisering, morsomme roller og «lott og løye», som vi sier i Sandnes, sier Eli Bentsen fra mestringsenheten i kommunen

kongo

AKTUELT: -Vi kjører for eksempel rollespill, der kvinnene trener på praktiske situasjoner de møter ute i samfunnet. Målet er å bidra til å tydeliggjøre kommunikasjon samt å fremme problemløsning og selvhevdelse, sier Eli Bentsen (foran). (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: -Vi kjører fo...
Selvhevdelseskurs for kvinner med minoritetsbakgrunn
  • Er et samarbeid mellom flyktningenheten og mestringsenheten i kommunen.
  • Er en del av introduksjonsprogrammet i flyktningenheten, men også et av de mange kurstilbudene man har i mestringsenheten, der de kjører felleskurs på norsk, for både menn og kvinner.
  • Foregår på Læringssenteret i Sandnes, som har grunnskole for voksne og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Mer om

minoriteter helsefremming.og.forebygging folkehelse salutogenese aktivitet.og.fritid inkludering praksiseksempel rogaland sandnes

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen