Samspill i bofellesskap for mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Samspill i bofellesskap for mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Publisert: 22. april 2014

På hvilken måte kan relasjonen beboere har til ansatte gi økt livskvalitet, opplevelse av god helse og opplevelse av brukermedvirkning?

bilde prosjekt 2
RAPPORTFORFATTERE FRA SØR: Mariann Jacobsen og Lise Eivindson har begge lang erfaring med å jobbe i bofellesskap. (Foto: Privat.)
RAPPORTFORFATTERE FRA SØR: Ma...
Nasjonalt temanettverk for brukerkunnskap

Mariann Jacobsen og Lise Eivindsons rapport er fra ett av 24 utviklingsprosjekter knyttet til Nasjonalt temanettverk for brukerkunnskap. Les mer her.

  • Nasjonalt temanettverk for brukerkunnskap var et treårig prosjekt, drevet av Praxis Sør/Universitet i Agder, på oppdrag fra NAPHA (2011-2013).
  • Et overordnet mål med prosjektet har vært å heve kvaliteten i lokalbasert psykisk helsearbeid og rusomsorg ved hjelp av brukerkunnskap.
  • Forskere, brukere, pårørende og praktikere i ulike samarbeidskonstellasjoner forsket på tjenestene.
  • Last ned og les mer om temanettverket prosjektene i heftet Brukerkunnskap - i nettverk, forskning og utviklingsarbeid, utgitt av NAPHA i 2013.

Mer om

bolig brukere.med.omfattende.tjenestebehov relasjon brukerkunnskap prosjektrapporter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen