Små skritt og gode samtaler

Små skritt og gode samtaler

Publisert: 07. februar 2013.   Endret: 09. september 2015

Myrsæter bo – og rehabiliteringssenter i Bergen kommune er en omsorgsinstitusjon for personer med rus og psykiske lidelser (ROP). Tiltaket retter seg mot personer med store psykiske lidelser i kombinasjon med aktivt rusmiddelmisbruk. Myrsæter har eksistert i sin nåværende form siden 1998.

steps2
Nasjonalt temanettverk for brukere med omfattende tjenestebehov
  • Nettverket ble opprettet av NAPHA og ledet av Høgskolen i Østfold i perioden 2010 til 2012
  • Sentrale målsettinger med nettverket har vært å:
  • synliggjøre, systematisere, dokumentere og formidle praksisnær kunnskap
  • løfte fram gode praksiser
  • styrke praksisfeltets kompetanse mht fagutvikling og dokumentasjon
  • identifisere og utvikle gode modeller for samarbeid om fagutvikling og forskning
  • Deltakerne i nettverket har vært fagfolk fra kommuner, spesialisthelsetjeneste og brukermiljø
  • Det er utarbeidet rapporter som beskriver 11 tiltak som har vært med i nettverket. Trykk på denne lenken for å finne rapporten om Myrsæter

Mer om

brukere.med.omfattende.tjenestebehov rusproblem.og.psykisk.lidelse bolig prosjektrapporter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen