Tjenestetilbud til personer med lettere grad av utviklingshemming - dilemmaer og muligheter

Tjenestetilbud til personer med lettere grad av utviklingshemming - dilemmaer og muligheter

Publisert: 28. oktober 2013.   Endret: 11. mai 2016

Nordlandssykehusets psykiatriske innsatsteam, som legger til rette for et godt hjelpetilbud for en liten gruppe risikoutsatte mennesker, har oppsummert interessante erfaringer i en rapport. Hensikten er å få faglige, etiske, økonomiske og juridiske problemer frem i lyset.

Skulpturen er en del av skulpturlandskap Nordland, den står i Bø kommune i Vesterålen og kunstneren er Kjell Erik Killi Olsen

SKULPTUREN: Er en del av skulpturlandskap Nordland og står i Bø kommune i Vesterålen. Kunstner: Kjell Erik Killi Olsen.

SKULPTUREN: Er en del av skul...
Psykiatrisk Innsatsteam
  • Et ambulerende team ved Nordlandssykehuset som arbeider med utredning/ kartlegging, behandling/ oppfølging, veiledning og kompetanseheving i forhold til mennesker med utviklingshemning, som i tillegg har store og sammensatte vansker, som atferdsutfordringer og/eller psykiske vansker.
  • Yter slik virksomhet i hele Helse Nord sitt geografiske nedslagsområde; det vil si Nordland, Troms og Finnmark.

Mer om

brukere.med.omfattende.tjenestebehov psykisk.utviklingshemmede rusproblem.og.psykisk.lidelse rapport bolig

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen