Etablering av ACT - team i Moss, Rygge, Råde og Våler

Etablering av ACT - team i Moss, Rygge, Råde og Våler

Publisert: 30. oktober 2010

En rapport fra kommunene i Mosseregionen kan fungere som et nyttig redskap i etableringen av ACT – team.

dør 1088994
ØSTFOLD: Fire kommuner etablerte ACT - team med sterkt fokus på å være der brukeren er.
ØSTFOLD: Fire kommuner etable...

Mer om

brukere.med.omfattende.tjenestebehov oppsøkende.team prosjektrapporter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen