Gaute E. Strand

Gaute E. Strand

Faglig rådgiver
NAPHA
Epost: gaute.strand@napha.no
Telefon: 94181860

Jeg er prosjektleder for NAPHAs oppfølging av ACT/FACT-utprøvingen i Norge. I tillegg deltar jeg i et prosjekt om samhandling.

Jeg er utdannet psykiatrisk sykepleier, med flere års erfaring som tjenesteutøver innen psykisk helsearbeid. I akuttpsykiatrien opparbeidet jeg meg relasjonskompetanse og kunnskap om diagnoser, symptomer og medisin. Denne erfaringen og kunnskapen var svært nyttig å ha da jeg begynte å jobbe ambulant innen psykisk helsearbeid i en liten bykommune. I tillegg har jeg jobbet som behandler og jobbspesialist i et flerfaglig team, sammensatt med kompetanse fra både kommune og spesialisthelsetjeneste. 

Jeg er opptatt av at brukerkompetanse får større innflytelse i psykisk helse- og rustjenestene. Nettverksarbeid og ambulant virksomhet er også blant mine interessefelt. Jeg har flere videreutdanninger innen disse områdene.  

Artikler fra Gaute E. Strand på Napha.no:

Verdens fremste recovery-forskere til Oslo
-Ble fortalt at jeg aldri ville bli frisk
Sykehus uten vegger
Åpen dialog i nettverksmøter
Den gode hjelpen - 15 forslag
100 ideer til recovery-orientert arbeid
Etablering av ACT - team i Moss, Rygge, Råde og Våler
Nettverksmøter har stort potensiale
Brosjyre om ACT
Nettverksmøte - en arena der alle er likeverdige partnere
Film om recovery
Landsbygda gir muligheter
Åpne samtaler
En annen profesjonalitet
Dramatisk reduksjon i levealder
Samhandling i gråsonene
Før var jeg schizofren - nå er jeg frisk
En bok om ACT-modellen
Alternativ til innleggelse
Gir nettverksmøter en endret hjelperrolle?
Nye nettsider for rus- og psykiske lidelser
FACT for distriktene
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-utredniMotiverende samtale/Motiverende intervju (MI)
Hjelp til selvhjelp
Finnes recovery i tjenesten?
Ny oppskrift for ambulante akutteam i Norge
Samarbeider med nettverket i behandlingen
Er det rom for recoveryorient praksis i psykisk helsearbeid?
Et reportasjeteam har fulgt ACT-medarbeidere på jobb i Tromsø
FACT Gamle Oslo på besøk i Nederland
Nett-terapi hele døgnet for FACT-brukere
Samarbeider om å hjelpe de med alvorlige psykiske helseproblemer
Slo sammen Housing First og FACT
ACT- og FACT-team må leve videre etter at tilskudd forsvinner
Skapte bedre tjenester ved å slå sammen psykisk helse og rus
Søk tilskudd for å opprette ACT- og FACT-team
Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak
Refleksjoner fra EAOF-konferansen i Belgia: En endret tilnærming til psykisk helse
Sporveksling i Glomdalsregionen
KOR i Bærum
Bedre terapi med Klient- og resultatstyrt praksis (KOR).
Drevne i depresjonsmestring
K6 - Åpner opp for mulighetene?
Lavterskel psykologhjelp
Med trim som medisin
Ambulante akutteam - helhet, rask hjelp og brukerinvolvering