Verdien av å bo i egen bolig

Verdien av å bo i egen bolig

Publisert: 22. november 2013

Hvordan oppleves det å bo i et kommunalt døgnbemannet bofellesskap?

2028906 hus
METODEN: Eiken og Sunde intervjuet informantene i deres eget hjem, eller der de selv ytret ønske om å møtes. (Ill.foto: www.colourbox.com.)
METODEN: Eiken og Sunde inter...
Nasjonalt temanettverk for brukerkunnskap (2011-2013)

 

Mer om

brukerkunnskap bolig prosjektrapporter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen